2021 Eylül Ayın Sorusu


Kliniğimize sağ gözde retinada lezyon görülmesi bulgusu ile refere edilen ve her iki gözde görme keskinlikleri tam düzeyinde olan...

Kliniğimize sağ gözde retinada lezyon görülmesi bulgusu ile refere edilen ve her iki gözde görme keskinlikleri tam düzeyinde olan 36 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus fotoğrafı, floresein aniyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi fotoğraflarını görmektesiniz. Hastanın tanısı nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Ayın Sorusu- Cevap

Bu ay size kliniğimize sağ gözde retinada lezyon görülmesi bulgusu ile refere edilen ve her iki gözde görme keskinlikleri tam düzeyinde olan 36 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus fotoğrafı, floresein anjiyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi fotoğrafları eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Torpedo (Torpido) makülopatisi’dir.

 

Torpedo (Torpido) makülopati, retina pigment epitelinin (RPE) nadir, konjenital bir anomalisidir ve foveanın temporalinde yerleşmiş 'torpido şeklinde' lezyon görünümü ile karakterizedir. İlk olarak 1992'de Roseman ve Gass tarafından asemptomatik 'retina pigment epitelinin hipo-pigmente nevusu' olarak tanımlandı. Paramaküler kolobom, albinotik nevüs, amelanotik nokta, konjenital hipo-melanotik çil ve ardından 'torpedo makülopati' olarak tanımlanmıştır.

 

Torpedo makülopati tanısı tipik olarak lezyonun fundoskopik görünümü temelinde yapılır. Klasik bulgu, dışa doğru uzanan ve yatay rafe boyunca foveolayı işaret eden kama biçimli bir kuyruğa sahip, oval şekilli, 'mermi' veya 'torpido'ya benzeyen soliter hipo-pigmente lezyondur. Bu karakteristik sunum torpedo makülopatisi için patognomoniktir ve konjenital RPE hipertrofisi (CHRPE) ve koryoretinal skar gibi diğer lezyonlardan ayırt edilmesine yardımcı olur.

 

Bildirilen vakaların çoğu asemptomatiktir, ancak nadiren skotomla ortaya çıkabilir.

 

Günümüzde torpedo makulopatisi için onaylanmış bir tedavi bulunmamaktadır. Nadiren koroid neovaskülarizasyonu gelişme olasılığı göz önüne alındığında, bu hastaların periyodik olarak izlenmesi önerilir.

 

Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Işıl Sayman Muslubaş kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

 

Kitap ödülümüzün temin ve dağıtımında koşulsuz desteği için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.