Konu Adı: 2017 Ekim Ayın Videosu


Dejeneratif miyopili ve travma sonrası gelişen İOL dislokasyonu olan hastada İOL ekstraksiyonu, ön vitrektomi ve irise prolen haptikli İOL fiksasyonu cerrahisi

Ayın videosunu paylaşan Dr. Mustafa KOÇ’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.