Konu Adı: 2019 Şubat Ayın Videosu


Behçet sanılarak intravitreal ozurdex yapılan toxoplazma retinitli hastaya yapılan vitrektomi cerrahisi. Olguda seröz dekolman, yaygın vaskülit, özellikle arteriolit ve optik disk çevresinde ve temporalde aktif retinit odakları izlenmektedir.

Ayın videosunu paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.