Retina Club

Arka Segmente İlaç Uygulamalarında Son Gelişmeler-2


Okuma:432

5- İontoforez: İontoforez, yüklü bileşiklerin membranlardan penetrasyonunu artırmak için geliştirilmiş noninvaziv bir yöntemdir. Oküler ilaç salınımında, ilaç penetrasyonunu kolaylaştırmak için göze doğru elektriksel bir güç uygulanır. İontoforez, penetrasyonu artırmak için nanopartikül salınım sistemiyle kombine edilmiştir. Eyegate II (EyeGate), OcuPhor (Iomed) ve Visulex (Aciont) salınım sistemleri gibi bazı sistemler iontoforez için kullanılabilmektedir.

 

6- Perioküler İlaç Salınımı: Transskleral yolla perioküler ilaç salınımı, terapötik ilaç dozlarına ulaşma amacıyla kullanılan güvenli bir yoldur. Fakat sklerada yüksek konsantrasyonlar ve retinada daha düşük konsantrasyonlardaki ilaç, konsantrasyon gradientleriyle sınırlanmıştır.  Pontes de Carvalho transskleral salınımı sağlamak için episkleral bir ilaç rezervuarı tariflemiştir. Transskleral salınımı sağlayan, aynı zamanda konjonktival dokulara maruziyeti sınırlayan bir silikon eksplantı skleraya yerleştirilmiştir. Bu geçiş sistemi arka segment hastalıklarının ve glokomun tedavisi için geliştirilmiştir.

 

7- Suprakoroidal Salınım: Suprakoroidal boşluk, ilaç uyulanımı için merak uyandıran bir alandır. Bu alana ilaç uygulaması, ön kamara maruziyetini sınırlarken, koroid ve retinaya girişi sağlayabilecek potansiyeldedir.

2002’de tavşanlarda suprakoroidal alana uygulanabilen biyo bozulmaya uğrayan bir polimer jel enjeksiyonu tanımlanmıştır. Ayrıca triamsinolon salınımı için suprakoroidal alandan arka kutba bir tünel oluşturarak yeni bir cerrahi teknik tariflenmiştir.

iTrack 250A mikrokatateri (iScience) bu yaklaşımı kolaylaştırmak için dizayn edilmiş bir cihazdır. Cihaz, uç kısmında cerrahi müdahale sırasında vizyona izin veren,  ışık geçişini sağlayan bir optik fiber içerir. Prospektif bir çalışmada bu teknikle, subfoveal sert eksudası olan RVO ilişkili maküler ödemi ya da inatçı DMÖ’sü olan 6 hastaya triamsinolon ve bevacizumab kombinasyonu uygulanmıştır. 4 gözde subfoveal sert eksudalarda klinik düzelme ile en az 2 sıra görme artışı ve optik koherans tomografide (OCT) santral kalınlıkta azalma tespit edilmiştir.

Suprakoroidal alana ulaşmak için içi boş mikro-iğneler kullanılmaktadır. Patel, sklerayı penetre etmek ve suprakoroidal boşlukta sonlandırmak için boş bir mikro-iğne kullanarak minimal invaziv bir teknik tanımlamıştır. Clearside Biomedical, üveite ya da RVO’ya sekonder maküla ödemi olan hastalar için mikroenjektör teknolojisini kullanarak faz  çalışması başlatmıştır. RVO çalışmasında hastalara suprakoroidal triamsinolon asetonidli ve triamsinolon asetonidsiz aflibercept (Eylea) uygulanmıştır.

 

8- Nanoteknoloji: Nanometrik boyuttaki maddeleri kullanan nanoteknoloji, arka segmente ilaç salınımı konusunda ümit vaat etmektedir. Birkaç nanoteknolojik yaklaşım, ilaçların membranları geçerek penetrasyonunu artırmak için ve hedef dokulara kontrollü salınımını sağlamak için çalışmalar sırasında keşfedilmiştir. Bu çalışmanın temelinde hedef dokulara ilaç uygulanmasını sağlamak için paketlenmiş, nanometrik boyutlandırılmış taşıyıcı sistemler vardır. 

Lipozomlar hidrofilik ilaçları aköz çekirdekleri ile saran ve hidrofobik ilaçları zarın içinde barındıran çift tabaka fosfolipidten oluşan koloidal kürelerdir. Lipozomal amfoterisin B (AmBisome) fungal endoftalmili Hint maymunlarında çalışılmıştır ve bevacizumabın lipozomal preparatı insanlarda çalışılmıştır.

Mikropartiküller ve nanopartiküller 1 mikrometreden yüz mikronlara kadar değişen çeşitli boyutlardaki sferik preparatlardır ve nanopartiküller 1 mikrometre çapından daha küçüktür. Genellikle poliaktik asit (PLA), poliglikalik asit (PGA) ve poli (lactik-ko-glikalik asit) ya da PLGA’dan oluşan biyobozulmaya uğrayan polimerlerden oluşurlar. Tavşanlarda deksametazon yüklü PLGA nanopartiküllerinin intravitreal enjeksiyonu yapılmıştır.  Standart deksametazon solüsyonu enjeksiyonundan sonra 7. günde yalnızca eser düzeyde kalan miktarlara karşın, vitreusta 30 günün üzerinde süren deksametazon miktarları tespit edilmiştir.

Ocular Therapeutix, ilaçların sabit terapötik dozda salınabilmesi için özelleştirilebilen ilaç-yüklü mikrosferleri kapsüllü hale getirmek için polietilen glikol (PEG) kullanmıştır. PEG bioçözünürlüklü hidrojeli, anti-VEGF moleküllerini barındıran sıkı bir kafes yaratmaktadır. PEG hidrojeli ile anti-VEGF molekülleri enjekte edilir ve hidrojel hidrolizle erirken, kafes boyutları artar ve anti-VEGF partikülleri kademeli olarak salınır.

Icon BioScience, küçük moleküller, proteinler ve monoklonal antikorlar için Verisome ilaç salınım platformunu geliştirmiştir. Materyal bir kez enjekte edilince, yavaşça parçalanabilen ve geniş bir periyodik zaman zarfında ilaç salınımı yapabilen bir sferül oluşturmak için alt vitreusta bütünleşmektedir. IBI-20089, Verisome teknolojisiyle üretilmiş bir triamsinolon formülüdür. Faz 1 çalışmasında RVO’ya sekonder maküler ödemi olan 10 hasta 6.9 mg (25 mikrolitre) ya da 13.8 mg (50 mikrolitre) triamsinolon ile tek enjeksiyonla tedavi edilmiş ve sonra 1 yıl izlenmiştir. 13.8 mg (50 mikrolite)’lık alan 5 hastada OCT’de ortalama santral kalınlıkta 518 mikrometreden 30. günde 289, 180. günde 207, 360. günde 278 mikrometreye belirgin ve devamlı bir düşüş gözlenmiştir. Çalışmadaki 3 hastada, 2 si neovasküler glokoma bağlı olmak üzere intraoküler basınçta artış belirlenmiştir.

 

Sonuç

Göz bütünlüğünü koruyan anatomik ve fizyolojik savunmalar, ilaç salınımı için benzersiz zorluklar yaratmaktadır.  Çeşitli hedefler aracılığıyla sayısız araştırmacı ilaçları arka segmente uygulamak için daha etkili yollar keşfetmektedirler.

 

[Kaynaklar: 1- Gaudana R, Jwala J, Boddu SH, Mitra AK. Recent perspectives in ocular drug delivery. Pharm Res. 2009;26(5):1197-1216. 2- Esmaili DD, Boyer DS. Drug Delivery to the Posterior Segment. Retina Today. 2015; September: 50-54. 3- Patel A, Cholkar K, Agrahari V, Mitra AK. Ocular drug delivery systems: an overview. World J Pharmacol. 2013;2(2):47-64. 4- Patel SR, Lin AS, Edelhauser HF, Prausnitz MR. Suprachoroidal drug delivery to the back of the eye using hollow microneedles. Pharm Res. 2011;28(1):166-176.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Pınar Kaya ve Dr. Mehmet Çıtırık’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Kaya P, Çıtırık M, Teke MY. Arka Segmente İlaç Uygulamalarında Son Gelişmeler-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/09/2018).