Retina Club

Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -1


Okuma:509

Göz içi enjeksiyonlar, çok sayıda retinal rahatsızlığın yönetiminde kullanılmaktadır. Tipik olarak, bu enjeksiyonlar ilacı vitreus yoluyla retinaya iletir. Bununla birlikte, suprakoroidal enjeksiyonlar, tipik intravitreal enjeksiyonlardan 10 kat daha fazla koryoretinal konsantrasyonların yanı sıra ön segmentte azaltılmış konsantrasyonlar elde ederek daha hedefli bir alternatif sunar. Bu nedenle, suprakoroidal boşluk (SKB) yoluyla ilaç verilmesi, arka segment hastalıklarının tedavisinde önemli potansiyel avantajlara sahiptir.

 

SKB aracılığıyla sağlanan mevcut olan ve gelecek tedaviler şunlardır.

 

CLS-TA (XIPERE)

Ekim 2021'de, suprakoroidal kullanım (CLS-TA) için triamsinolon asetonid enjekte edilebilir süspansiyon (Xipere; Bausch + Lomb ve Clearside Biomedical), üveit ile ilişkili maküler ödem tedavisinde kullanım için FDA onayı aldı.

 

Onaylanmasına yol açan önemli çalışmalardan biri olan PEACHTREE, 0. gün ve 12. haftada uygulanan CLS-TA ile sham'a 3:2 randomize edilen 160 hastadan oluşuyordu. Bu endikasyon için birincil sonlanım noktası olan ilk Faz 3 denemesiydi. 24. haftada, CLS-TA kolundaki deneklerin %47'si, kontrol kolundaki %16'ya kıyasla 15 veya daha fazla harf kazandı (p < 0.001). Merkezi alt alan kalınlığındaki (MSK) ortalama azalma, CLS-TA grubu lehine 18 µm'ye karşı 153 µm idi (p < 0,001).Ayrıca, kontrol grubunun %15,6'sına kıyasla CLS-TA hastalarının %11,5'inde yüksek GİB görülmüştür.

 

Kurtarma süresi, MAGNOLIA uzatma çalışmasında ek bir 24 haftalık süre boyunca da değerlendirildi. Her iki çalışmada da incelenen toplam 48 haftalık süre boyunca, ortalama kurtarma süresi CLS-TA grubunda 257 gün iken, plasebo grubunda 55.5 gündü. Yıl boyunca kurtarma gerektirmeyen CLS-TA hasta grubunda 48. haftada 12 harflik bir kazanç ve 175 µm'lik anatomik iyileşme ile önemli oranda bir tedavi yanıtı belirlendi. Sonuç olarak FDA, üveitik makula ödeminin tedavisi için Ekim 2021'de CLS-TA'yı onayladı. CLS-TA'nın uzun süreli terapötik etki ile steroidin SKB'ye güvenli bir şekilde verilmesinin fizibilitesini göstermesiyle birlikte, diğer ajanların da SKB'ye verilmesine ilgi arttı.

 

KEŞFEDİLMEKTE OLAN DİĞER SKB İLAÇLARI

Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI)

TKI'ler, daha geniş VEGF inhibisyonunda başka bir yaklaşımdır. Mevcut ajanlar, hücre dışı boşlukta VEGF-A'ya bağlanarak VEGF-A'nın hücre membranlarındaki reseptörlere bağlanmasını engelleyerek VEGF kaskadı etkilerken, TKI'ler aynı yolun farklı bir bölümünü hedefler. TKI'ler, VEGF reseptörlerinin hücre içi sinyalleşmesini engelleyerek, reseptörleri etkin bir şekilde hücre dışı uyaranlara yanıt vermez hale getirir.

 

CLS-AX (axitinib enjekte edilebilir süspansiyon, Clearside Biomedical)

VEGF reseptörleri 1, 2 ve 3'ü inhibe ederek VEGF kaskadının geniş bir blokajına neden olan böyle bir TKI'dir. Erken klinik öncesi çalışmalar potansiyel göstermiştir. CLS-AX, in vitro retinal ve koroidal neovaskülarizasyonu, tek başına veya kombine olarak anti-VEGF-A veya anti-PDGF-B'den daha iyi azaltır ve neovaskülarizasyonun başlangıcını, bir murin oküler yanık modelinde diğer TKI'LERİN eşdeğer dozlarından daha iyi önler. Hayvan modelleri ayrıca, sistemik olarak dozlanan kemirgenlerde ve SKB yoluyla dozlanan domuzlarda retina ve koroidal neovaskülarizasyonun azalmasına neden olan biyolojik bir sinyali doğrulamıştır.

 

CLS-AX - AMD tedavisi için SKB tarafından verilen aksitinib enjekte edilebilir süspansiyonun doz artırıcı bir 1/2a Aşaması denemesi planlanıp yapılmaktadır. Kayıttan önceki 12 ay içinde ortalama 9.1 intravitreal anti-VEGF enjeksiyonu alan 11 hastadan oluşan Kohort 1 ve 2, CLS-AX'i iyi tolere etti. CLS-AX veya doz sınırlayıcı toksisiteler ile ilgili herhangi bir yan etki olmamıştır. Hem görme keskinliği hem de MSK, CLS-AX'ten sonraki 3 ayda stabil kaldı, hastaların %55'i 2 ayda anti-VEGF ile yeniden tedavi edildi ve %36'sı yeniden tedaviden en az 3 ay önce gitti. Bu veriler, Kohort 3'e ilerleyerek dozun daha da yükseltilmesini destekledi.

 

Kaydolmadan önceki 12 ay içinde ortalama 9.1 intravitreal anti-VEGF enjeksiyonu alan 11 hastadan oluşan 1. ve 2. grup, CLS-AX'i iyi tolere etti. CLS-AX veya doz sınırlayıcı toksisiteler ile ilgili herhangi bir yan etki olmamıştır. Hem görme keskinliği hem de MSK, CLS-AX sonrası 3 ayda stabil kaldı, hastaların %55'i ikinci ayda anti-VEGF ile yeniden tedavi edildi ve %36'sı yeniden tedavi gerektirmeden önce en az 3 ay yeterli oldu.

 

 

[Kaynaklar 1- Barakat M. Ophthalmology Management, 2022: 26 (July): 36-39. 2- Yeh S, Khurana RN, Shah M, et al. Efficacy and Safety of Suprachoroidal CLS-TA for Macular Edema Secondary to Noninfectious Uveitis: Phase 3 Randomized Trial. Ophthalmology. 2020;127(7):948-955. 3- Khurana RN, Merrill P, Yeh S, et al. Extension study of the safety and efficacy of CLS-TA for treatment of macular oedema associated with non-infectious uveitis (MAGNOLIA) [published online ahead of print, 2021 Mar 12]. Br J Ophthalmol. 2021;bjophthalmol-2020-317560. 4- Giddabasappa A, Lalwani K, Norberg R, et al. Axitinib inhibits retinal and choroidal neovascularization in in vitro and in vivo models. Exp Eye Res. 2016;145:373-379.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Çıtırık M, Teke MY. Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -1. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/10/2022).