Retina Club

Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -2


Okuma:243

Gen tedavisi

Eksüdatif retina patolojileri olan hastalar için yüksek tedavi yükü göz önüne alındığında, genişletilmiş terapötik yanıt ortaya çıkarmak için gen tedavisinin kullanılması çekici bir hedef haline geldi ve çok sayıda denemenin konusu oldu. Koşullar arasında YBMD, diyabetik maküler ödem (DMÖ) ve diyabetik retinopati (DR) bulunur. Gen terapisinin uygulanmasına yönelik stratejiler, standart intravitreal enjeksiyon, cerrahi subretinal enjeksiyon ve suprakoroidal enjeksiyonu içerir.

 

ADVM-022 (Adverum Biotechnologies)

ADVM-022 (Adverum Biotechnologies) aflibercept'i kodlar ve iç sınırlayıcı membranın ve retina transdüksiyonunun daha iyi penetrasyonu ile intravitreal yaklaşım için optimize edilmiştir. Faz 2 denemeleri, neovasküler ybmd'li hastalarda yıllık anti-VEGF yeniden tedavisinde >%80 azalma ile sonuçlanmıştır. Bununla birlikte bir DMÖ popülasyonunda daha yüksek dozlarda önemli göz içi iltihabı, hipotoni ve doz sınırlayıcı toksisite ile sonuçlanmıştır.

 

Fotoreseptörlere gen aktarımında AAV2'den daha verimli olan bir AAV8 vektörü aracılığıyla bir anti-VEGF antikor fragmanını kodlayan RGX-314'ün (Regenxbio) cerrahi subretinal uygulaması, sonraki kohortlarda yeniden tedavilerde yaklaşık %60 ila %80 azalma ile 2 yıllık bir süre boyunca stabil görme keskinliği ve MSK ile sonuçlandı. Bağışıklık tepkisi veya ilaca bağlı iltihaplanma vakaları görülmemesine rağmen, bu uygulama, vitrektominin tüm doğal dezavantajları ve riskleri ile birlikte cerrahi bir yaklaşım olmaya devam etmektedir. Gen terapisini SKB yoluyla uygulamanın bir avantajı, hedef dokuya yakın transdüksiyon yapma ve muhtemelen iltihabı hafifletme potansiyeline sahip cerrahi olmayan yaklaşım olmasıdır.

 

SKB tarafından verilen RGX-314'ün iki Faz 2 denemesi şu anda devam etmektedir: biri AMD için diğeri DR. İlk iki AMD kohortu, 6. aya kadar yıllık yeniden tedavilerde >% 70 azalma ile stabil görme ve anatomi gösterdi. Hastaların% 23'ünde göz içi iltihabı görülürken, hepsi hafifti ve topikal steroidlerde günler ila haftalar içinde çözüldü. DR hastalarının ilk kohortunun %33'ü 3. Ayda, %47’i 6. ayda Diyabetik Retinopati Şiddet Ölçeği puanlarında iki aşamalı bir iyileşmeye sahipti. Sadece bir olguda topikal steroidlerle düzelen hafif episklerit vakası (1/15) vardı

 

Daha yüksek doz kohortları suprakoroidal gen tedavisi ile kalıcı fayda ve benzer güvenlik sonuçları göstermeye devam ederse, Göz içi dağıtım yolunu intravitreal veya subretinal yaklaşıma tercih edilebilir hale getirebilir.

 

Viral benzeri partikül biyokonjugatları

Koroid melanomlarının tedavisinde altın standart olan radyasyon oldukça etkili olmasına rağmen, görme kaybı da dahil olmak üzere birçok zararlı yan etkiye sahiptir. Geliştirilmekte olan bir alternatif olan AU-011 (Aura Biosciences), insan papilloma virüsünden (HPV) türetilen birinci sınıf bir nanoparçacık ajanı olan viral benzeri bir partikül biyokonjugattır (VPB), HPV'nin tercihen tümör hücrelerine bağlanma yeteneğinden yararlanır ve kızılötesi ile aktive edilmiş parçacıklarla konjuge edilir

İntravitreal AU-011 ile Faz 1b / 2 açık etiketli, artan doz denemesi, iki tedavi döngüsü alan aktif büyümesi olan küçük tümörlü hastalarda% 64'lük bir tümör kontrol oranı ve% 71'lik bir görme koruma (<15 harf kaybı) elde etti. Bununla birlikte, vitrit ve ön kamara inflamasyon oranları sırasıyla % 91 ve % 71.5 idi. Bu sonuç, suprakoroidal AU-011 kullanan bir Faz 2 çalışmasından elde edilen önemli bir vitrit olmaması ve %23 ön kamara inflamasyonu ile bildirilen erken sonuçlardan farklı olmuştur.

Sonuçlar erken olmasına ve takip edilecek daha fazla kohort olmasına rağmen, suprakoroidal yaklaşımın bu olumlu güvenlik profili, intravitreal uygulamaya göre görsel sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

 

Sonuç

Xipere'nin ortaya çıkışıyla birlikte, suprakoroidal ilaç dağıtımı klinik bir gerçeklik haline geldi. Posterior hedeflemenin potansiyel avantajlarını sunan SKB tabanlı tedaviler, üveitik maküler ödem ve yaş tip YBMD'den DR ve koroid melanomuna kadar çeşitli koryoretinal patolojilerin tedavisini ilerletmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle, suprakoroidal yaklaşım şu anda önemli araştırma ilgi odağıdır.

 

 

[Kaynaklar 1- Barakat M. Ophthalmology Management, 2022: 26 (July): 36-39. 2- Pieramici D. Intravitreal Gene Therapy for Neovascular AMD - Phase 1 OPTIC Study. Presented during the ASRS 2021 annual meeting; San Antonio, TX. 3- Aziz HA, Singh N, Bena J, Wilkinson A, Singh AD. Uveal Melanom için Episkleral Brakiterapi Sonrası Görme Kaybı: Bir Vizyon Prognostikleme Aracının Geliştirilmesi. JAMA Oftalmol. 2016;134(6):615-620. 4- Demirci H. Primer Belirsiz Lezyonların ve Küçük Koroid Melanomunun (IL/CM) Suprakoroidal Uygulama ile Tedavisinde Araştırma Amaçlı, Virüs Benzeri İlaç Konjugatı (VDC) olan AU-011'in Faz 2 Çalışması. Sunulan: Amerikan Oftalmoloji Akademisi sanal yıllık toplantısı; 2021; New Orleans.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Çıtırık M, Teke MY. Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/11/2022).