Retina Club

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-1


Okuma:467

Drusen, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (YBMD) ayırt edici özelliğidir. Bu sarı hücre dışı birikintiler, retina pigment epitelinin (RPE) bazal zarı ile Bruch zarının iç kollajen bölgesi arasında yer alır. Drusen boyutu ve sayısı, ilerlemiş YBMD'nin (yani coğrafi atrofi ve neovasküler YBMD) gelişimi için prognostik işaretler olarak hizmet eder. YBMD'nin mevcut evrelemesi, drusen boyutunu ve sayısını içerir.

 

Gass, yüksek drusenli gözlerde profilaktik lazer fotokoagülasyon kullanımını öneren ilk kişiydi. Bireysel drusenlere ruby lazer fotokoagülasyon uygulandığında bunların kaybolduğunu gözlemledi.

 

Lihteh Wu ilerlemiş YBMD'ye ilerlemeyi azaltma umuduyla yüksek riskli drusen tedavisinde lazer fotokoagülasyon kullanımına bakan beş çalışmayı dikkate sunmuştur.

 

Çalışma No. 1: 1998'de, Koroidal Neovaskülarizasyon Önleme Deneme Araştırma Grubu, koroidal neovaskülarizasyonun (KNV) önlenmesi için yüksek riskli drusenli gözlerde lazer fotokoagülasyonun indirekt uygulamasını değerlendirmek için bir klinik deney yürüttü. Lazer, her bir druseni doğrudan tedavi etme niyeti olmadan üç yarım daire halinde uygulandı. Sonuçlar, 1 yılda en az %50 drusen azalması olan lazerle tedavi edilen gözlerin, daha az drusen azalması olan gözlere ve kontrol gözlere kıyasla görme keskinliği ve kontrast eşiğinde daha fazla 1- ve 2-çizgi artış yaşadığını gösterdi. Ancak bazı gözlerde görsel olarak belirgin eksüdatif maküler neovaskülarizasyon gelişmiştir. Lezyonlar sıklıkla okült, subfoveal ve tedavi bölgesi ile ilişkiliydi.

 

Çalışma No. 2: Başka bir çalışma, dört eş merkezli dairedeki 48 lazer lezyonu ile bir ızgara tedavi modelini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Yine druseni doğrudan tedavi etme niyeti yoktu. 152 hastanın toplam 229 gözü iki gruba ayrıldı: bir gözünü ileri YBMD nedeniyle kaybetmiş hastalardan oluşan tek taraflı grup (n = 75) ve yüksek riskli drusen hastalarından oluşan iki taraflı grup (n = 154) ). Bilateral drusen grubunda bir göze lazer, diğer göze kontrol olarak uygulandı. Her iki gruptaki gözler, 810-nm (yani, kızılötesi) lazer kullanılarak görünür noktalar veya eşik altı yanıklarla tedavi edildi. Görünür yanık alan gözlerde maruz kalma süresi 200 ms idi; hafif gri bir yanık görülene kadar güç artırıldı. Eşik altı yanık alan gözlerde maruz kalma süresi 100 ms idi. Kızılötesi lazer, lazerle tedavi edilen gözlerde drusen düzeylerini başarılı bir şekilde azaltmış ve görme keskinliğini iyileştirmiştir. Eşik altı modu ile tedavi uygulanan gözlerde daha az komplikasyon vardı. Maküler neovaskülarizasyon insidansı, tedavi edilen ve gözlenen gözlerde benzerdi, ancak görünür yanık grubundan altı gözde KNV gelişti.

Eşik altı yanıklarla tedavi edilen gözlerdeki maküler neovaskülarizasyon oranı, gözlenen gözlerdekinden sürekli olarak daha yüksekti (sırasıyla %15,8'e karşı %1,4) ve 3 ve 6 ayda daha yüksek görme keskinliği kaybı (≥ 3 çizgi) vardı. Araştırmacılar, profilaktik eşik altı kızılötesi diyot lazer tedavisinin, KNV için yüksek risk nedeniyle, diğer gözde daha önce bir neovasküler olay olduğunda, çok sayıda büyük drusen bulunan gözler için kullanılmaması gerektiği sonucuna varmışlardır.

 

 

[Kaynaklar: 1. Gass JDM. Drusen and disciform macular detachment and degeneration. Trans Am Ophthalmol Soc. 1972;70:409-436. 2. The Choroidal Neovascularization Prevention Trial Research Group. Choroidal neovascularization in the choroidal neovascularization prevention trial. Ophthalmology. 1998;105:1364-1372. 3. Ho AC, Maguire MG, Yoken J, et al, the Choroidal Neovascularization Prevention Trial Research Group. Laser-induced drusen reduction improves visual function at 1 year. Ophthalmology. 1999;106;1367-1374. 4. Olk RJ, Friberg TR, Stickney KL, et al. Therapeutic benefits of infrared (810-nm) diode laser macular grid photocoagulation in prophylactic treatment of nonexudative age-related macular degeneration. Two-year results of a randomized pilot study. Ophthalmology. 2013;120:844-851. 5- Wu L. Laser to Drusen in AMD. Retina Today 2023 January-February 35-36.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Çıtırık M, Teke MY. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-1. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/01/2024).