Retina Club

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-2


Okuma:354

Çalışma No. 3:

Üçüncü bir çalışma, eksüdatif olmayan orta dereceli YBMD'nin profilaktik tedavisi için bir kızılötesi diyot lazerin terapötik faydalarını değerlendirdi. En az 10 büyük drusen (≥ 125 µm) ve görme keskinliği 20/40 veya daha iyi olan 1.000'den fazla hasta çalışmaya dahil edildi. Diğer iki çalışmada olduğu gibi, druseni doğrudan tedavi etme niyeti yoktu. Tedavi zar zor görülebilen 60 yanıktan oluşuyordu. 5 yılda, tedavi ve kontrol gruplarında görme keskinliği kaybı, KNV, kontrast duyarlılığı ve hastanın kritik baskı boyutu açısından fark yoktu. Araştırmacılar, düşük yoğunluklu lazer tedavisinin, bilateral büyük drusenli gözler için görmede klinik olarak anlamlı bir iyileşme göstermediği sonucuna vardılar.

 

Çalışma No. 4:

YBMD'nin ileri YBMD'ye ilerlemesini önlemek için druzenin lazer tedavisine ilişkin bir Cochrane veri tabanı incelemesi, drusen lazer fotokoagülasyonunun drusenlerin kaybolmasına yol açtığı sonucuna varmıştır. Ancak lazer tedavisi, neovasküler YBMD, coğrafi atrofi veya görme kaybı gelişme riskinde azalma sağlamamıştır.

 

Çalışma No. 5:

LEAD çalışması, eşik altı nanosaniye lazer veya sahte ile tedavi edilen bilateral drusenli yaklaşık 300 hastayı kaydetti. Hastalarda OCT'de atrofi bulgusu yoktu. Lazer grubundaki hastalara 2RT, 532 nm, Q-switched Nd:YAG lazer, 3 ns atım süresi ve 400 µm çapında eşik altı lazer spotları uygulandı. Superior vasküler arkın hemen altına yay şeklinde altı nokta uygulandı ve inferior vasküler arkın hemen üzerine aynı şekilde altı nokta daha uygulandı. Araştırmacılar, eşik altı nanosaniye lazerin, sahteye kıyasla gelişmiş YBMD'ye ilerlemeyi önemli ölçüde yavaşlatmadığını bildirdi. Bununla birlikte, post-hoc bir analiz, bir arada var olan subretinal drusenoid birikintileri (yani psödodrusen) olmayan gözlerde hastalık progresyonunda, psödodrusenli gözlerde progresyon hızındaki iki kat artışa kıyasla dört kat azalma olduğunu göstermiştir.

Sonuç

Lazer tasarımları ve tedavi profilleri gelişmeye devam ediyor. Literatürde gösterildiği gibi drusen tedavisinde lazer direkt veya indirekt fotokoagülasyon kullanımı drusen rezorpsiyonuna yol açmaktadır. 810 nm eşik altı lazer sonuçları iyileştirmedi. Sonuçları iyileştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır, ancak mevcut araştırmalar, tedavinin psödodrusen olmayanlar gibi bazı göz alt gruplarında hastalığın ilerlemesini yavaşlatma potansiyelini göstermiştir. YBMD tedavisi için modern eşik altı 577 nm lazer kullanan yeni çalışmalar geliştirilme aşamasındadır. Subretinal drusenoid birikintileri veya eksüdatif olmayan neovasküler YBMD olan gözler dışlanması gerektiğinden, hasta seçimi anahtar olacaktır.

 

[Kaynaklar: 1. Complications of Age-Related Macular Degeneration Prevention Trial Research Group. Laser treatment in patients with bilateral large drusen: The complications of age-related macular degeneration prevention trial. Ophthalmology. 2006;113:1974-1986. 2. Wu L. Laser to Drusen in AMD. Retina Today 2023 January-February 35-36. 3. Virgili G, Michelessi M, Parodi MB, Bacherini D, Evans JR. Laser treatment of drusen to prevent progression to advanced age-related macular degeneration. Cochrane. 2015; 10:CD006537.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz. (Çıtırık M, Teke MY. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/02/2024).