Retina Club

Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-1


Okuma:324

Proliferatif vitreoretinopati (PVR), regmatojen retina dekolmanının (RRD) iyi bilinen, görmeyi tehdit eden bir komplikasyonudur ve RRD onarım başarısızlığının yaygın bir nedenidir. Tüm RD vakalarında PVR insidansının %5 ila %10 arasında olduğu tahmin edilmektedir ve ameliyat sonrası nüks dekolman vakalarının %50 ila %75'inde rol oynar. Bu veriler, bu durumun uygun şekilde tedavi edilmesine yönelik karşılanmamış ciddi bir klinik ihtiyacın altını çizmektedir; ancak PVR'yi önlemenin ve yönetmenin en iyi yolunu bulmaya yönelik araştırmalar halen devam etmektedir. PVR ile görsel sonuçlar anatomik başarıya rağmen oldukça zayıf olabilir. Standart PVR tedavisi tipik olarak ek cerrahi müdahaleyi içerir. PVR'yi önlemek veya tedavi etmek için birden fazla yardımcı tedavi kullanılmış olmasına rağmen, bu durumun tedavisi için hala FDA onaylı bir ilaç bulunmamaktadır.

 

Amerikan Retina Uzmanları Derneği'nin (ASRS) yıllık toplantısında, karşılanmayan ihtiyacı gidermeye çalışan, cerrahi müdahaleyle birlikte kullanılan iki terapötik maddeye ilişkin klinik deneme güncellemeleri paylaşıldı.

 

1- METOTREKSAT

PVR tedavisi için intravitreal %0,8 metotreksat enjeksiyonunun güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren randomize, çok merkezli faz 3 GUARD çalışması söz konusudur.

 

Metotreksatın, oküler inflamatuar hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli durumların tedavisinde etkili olduğu zaten kanıtlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan ilacın spesifik formülasyonu (%0,8), diğer özelliklerinin yanı sıra, 2 yıllık raf ömrüne sahip bileşik metotreksattan farklıdır.

 

Çalışma tasarımı

Bu çalışmaya dahil edilen hastalarda, 3 saat kadranından fazla star fold (%81) veya açık glob yaralanması (%19) içeren PVR nedeniyle tekrarlayan RD vardı. Başlangıç ​​çalışma tasarımı, hastaları çalışma grubu (rutin cerrahi artı metotreksat enjeksiyonu; n = 68) ve kontrol grubu (yalnızca rutin cerrahi; n = 38) olarak randomize edildi. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar ilacı kontrol grubundakilere verme konusunda tereddütlüydü ve tasarım, deneydeki tüm hastaların metotreksat tedavisi görmesini sağlayacak şekilde değiştirildi.

 

4 aylık bir süre içinde toplam 13 enjeksiyon yapıldı; ilk enjeksiyon ameliyathanede yapıldı, sonraki sekizi haftada bir yapıldı ve son dördü iki haftada bir yapıldı. Birincil son nokta, belirlenmiş bir geçmiş kontrol grubuyla (n = 292) karşılaştırıldığında, 6 ay içinde yeniden ameliyat gerektiren tekrarlayan RD idi.

 

Sonuçlar

Bu çalışmanın birincil son noktasına ulaşıldı; Çalışma grubundaki hastaların %24'ü, kontrol grubundakilerin %39'u 6 ay içinde nüks RD yaşadı ( P = 0.024).

 

En sık görülen yan etki punktat keratitti (%16) ve hastaların hiçbirinde ciddi reaksiyon görülmedi; dokuz vaka hafif, ikisi orta şiddetteydi.

 

 

[Kaynaklar: 1- Guber J, Bentivoglio M, Valmaggia C, Lang C, Guber I. Predictive risk Factors for retinal redetachment following uncomplicated pars plana vitrectomy for primary rhegmatogenous retinal detachment. J Clin Med. 2020;9(12):4037. 2- Brodin A. PVR Pipeline Roundup. Retina Today. 2023; November/December: 46-47. 3- Idrees S, Sridhar J, Kuriyan AE. Proliferative vitreoretinopathy: a review. Int Ophthalmol Clin. 2019;59(1):221-240.]

 

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-1. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/03/2024).