Retina Club

Retinal Vazoproliferatif Tümörlerde Tedavi-2


Okuma:121

Tedavi

Bugüne kadar RVPT'ler için ideal tedavi konusunda bir fikir birliği bulunmamakla birlikte Shields ve arkadaşlarına göre vakaların %51'i tedavi gerektirmektedir. Önerilen tedavi kriterleri makula yakınında subretinal sıvı ve/veya sert eksüdaların varlığı, KMÖ ve epiretinal membranın varlığıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı tedavi seçenekleri önerilmiştir:

 

Kriyoterapi en çok kullanılan tedavi yöntemidir; RVPT'ler periferik olma eğiliminde ise kriyoterapi indirekt oftalmoskopi ile transkonjonktival tarzda uygulanabilir. Tercih edilen teknik , cerrahın tümörü apekse kadar dondurması ve ardından çözülmesine izin vererek bu işlemi üç kez tekrarladığı üçlü dondurma-çözdürme tekniğidir. Kriyoterapinin uygulanmasının ameliyat sonrası hemen subretinal sıvıda artışa ve bu prosedürün ürettiği inflamasyon nedeniyle KMÖ'nün kalıcılığına veya ortaya çıkmasına neden olabileceği dikkate alınmalıdır. Lezyonun daralması ve ardından retina yırtığı oluşması nedeniyle retina dekolmanı da belgelenmiştir.

 

Lazer fotokoagülasyon, lazerin kalın tümörlere nüfuz edememesi nedeniyle yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu nedenle Shields ve arkadaşları bu seçeneğin küçük tümörler için kullanılmasını önermektedir. Garcia-Arumi ve arkadaşları, başlangıçta yalnızca lazer fotokoagülasyonla tedavi edilen hastalarda tümör nüksünün arttığını bildirmiştir.

 

Fotodinamik terapiye ilişkin bazı raporlar, bu yönetim stratejisinin kullanılmasıyla iyi sonuçlar elde edildiğini ileri sürmektedir; ancak ekvator öncesi veya ora serrataya yakın yerleşimli tümörleri tedavi etmeye çalışırken sınırlamalarla karşılaşılabilir. Örneğin, eğer pupil genişlemesi zayıfsa, opak ortam varsa veya hekim gerekli lense sahip değilse, çok ön kısımdaki lezyonlara ulaşmak zor olabilir.

 

Brakiterapi esas olarak büyük lezyonlar için endikedir (örn. > 2,5 mm kalınlık). İyot-125 ve rutenyum-106 kullanımıyla sırasıyla %97 ve %88 remisyon oranlarıyla başarılı tedavi rapor edilmiştir. Radyasyonun neden olduğu kuru göz, radyasyona bağlı optik nöropati, radyasyon retinopatisi, katarakt ve neovasküler glokom gibi olası yan etki riski nedeniyle dikkatli olunması önerilir.

 

Cerrahi rezeksiyon nadir görülen bir tedavi yaklaşımıdır ve tarihsel olarak kriyoterapi tedavisine yanıt vermeyen vakalara ayrılmıştır. Fakik olan ve endorezeksiyonla tedavi edilen hastalarda katarakt gelişebilir.

 

İntravitreal enjeksiyonun ana endikasyonu tedaviyle ortaya çıkabilecek daha sonraki KMÖ'yü ele almaktır. Anti-VEGF tedavisi ve steroidlerin kullanımına ilişkin raporlar yayınlanmıştır.

 

Sonuç

Neyse ki görsel prognoz değişken olmasına rağmen RVPT'ler nadir görülen antitelerdir. Tanı sıklıkla görme azalması nedeniyle veya hiçbir semptomun olmadığı rutin fundus muayenesi sırasında konur. Bu ikinci durum, takip ve tedavi kriterlerine ilişkin net bir rehberin bulunmaması nedeniyle, uzun vadede işlevin azalmasına yönelik daha büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

 

Etkili tedavi esas olarak kriyoterapi kullanımıyla kaydedilmiştir, ancak daha büyük lezyonlar daha ciddi yan etki riskiyle birlikte daha invaziv bir yaklaşım gerektirebilir. Tümörün tamamen gerilemesinin iyi bir görsel sonucu garanti etmediğine dikkat etmek önemlidir.

 

 

[Kaynaklar: 1- Makdoumi K, Crafoord S. Vasoproliferative retinal tumours in a Swedish population. Acta Ophthalmol. 2011;89(1):91-94. 2- Abreu-Arbaje NA, Cruz-Pimentel M. Treating Retinal Vasoproliferative Tumor. Retina Today. 2023; November/December: 24-27. 3- Garcia-Arumi J, Distefano LN, Fonollosa A, Quijano C, Corcostegui B. Management of vision-threatening complications of vasoproliferative tumors of the retina. Ophthalmic Res. 2015;54(1):34-40. 4- Cohen VM, Shields CL, Demirci H, Shields JA. Iodine I 125 plaque radiotherapy for vasoproliferative tumors of the retina in 30 eyes. Arch Ophthalmol. 2008;126(9):1245-1251.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

(Çıtırık M, Teke MY. Retinal Vazoproliferatif Tümörlerde Tedavi-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/06/2024).