Retina Club

2023 Şubat Ayın Sorusu


Okuma:512

Her iki gözünde görme keskinliği 0,6 seviyesinde olan ve gece görme problemi ile birlikte perifer görme kaybı şikayeti olan 37 yaşındaki erkek hastanın her iki göz renkli fundus fotoğrafı ve floresein anjiyografi görüntülerini görmektesiniz. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

2023 Şubat Ayın Sorusu Cevap

Bu ay size sağ göz görme keskinliği 20/20, sol göz görme keskinliği 20/50 olan ve sol gözde travma öyküsü de bulunan 37 yaşındaki erkek hastanın her iki göz renkli fundus fotoğrafı ve floresein anjiyografi görüntüleri eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Rasemöz Hemanjiyom (Arteriyo-Venöz Malformasyon)’dur.

 

Arteriyo-venoz malformasyon veya rasemoz hemanjiyomu nadir görülen, konjenital, kıvrımı artmış ve geniş damarlardan oluşan, iyi huylu retinal malformasyondur. Kapiller yatak olmadan arter ve venöz arasında direk bağlantı vardır. Genellikle tek taraflı görülür ve herediter değildir. Bazen iki taraflı da olabilir. Tutulum optik diskten retinanın periferine kadar herhangi bir yerde görülebilir. Genelde asemptomatik seyreder. Ancak venöz oklüzyon, glokom, vitreus hemorajisi ve makular iskemiyi içeren okuler komplikasyonları bildirilmiştir. En sık ven oklüzyonuna yol açtığı görülmüştür. Arteriyo-venoz malformasyonun orbitayı etkilemesi sonucu 3., 4. ve 6. Kraniyel sinirde paralizi ve proptozis oluşumu görülebilir. Sistemik olarak özellikle santral sinir sisteminde, nadiren de böbrek, deri, kas ve kemikte tutulum tanımlanmıştır. Santral sinir sisteminde orta beyin, bazofrontal bölge veya arka fossayı tutan lezyonla ile beraber görüldüğünde Wyburn-Mason Sendromunu oluşturur. Retinal arteriovenöz malformasyon saptanan hastaların %30 oranında santral sinir sitemi tutulumu görülebilmektedir.

Ayın sorusuna bu ay doğru cevap gelmemiştir.

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.