Retina Club

2023 Mart Ayın Sorusu


Okuma:826

Sağ gözde görme keskinliği 20/20 olan 31 yaşındaki erkek hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Sol göz muayene bulguları normal sınırlardadır. Hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntülerini görmektesiniz. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

2023 Mart Ayın Sorusu Cevap

Bu ay size retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilen sağ gözde görme keskinliği 20/20 olan 31 yaşındaki erkek hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntüleri eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Retinal kavernöz hemanjiyom’dur

 

Retinal kavernöz hemanjiyom; retina veya optik diskte nadir olarak karşımıza çıkan, konjenital, iyi huylu vasküler hamartomdur. Tutulum genellikle tek taraflıdır, bilateral olanlarda ise aile öyküsü bildirilmiştir. Vakaların çoğu sporadiktir ancak yaklaşık %20’sinde pozitif aile öyküsü ile OD geçiş tanımlanmıştır. Kavernöz hemoanjiyomun tam olarak nedeni bilinmemektedir ancak hem serebral kavernöz malformasyonu hem de kavernöz hemanjiyomu olan hastalarda KRIT1/CCM1 geninde mutasyonlar bildirilmiştir. Kavernöz hemanjiyom, konjenital bir lezyon olmasına rağmen geç yaşlara kadar tanı almadan asemptomatik seyredebilmektedir. Görme azalması hemanjiyomun makulayı tutması veya retinal hemoraji gibi komplikasyonları sonrasında gelişmektedir. Hemoraji subretinal, intreretinal ve preretinal alanda oluşabilir. İntrakraniyel tutuluma bağlı baş ağrısı, geçici görme bozulması, nöbet gibi nörolojik semptomalar ve görme azalması ile karşımıza çıkabilir. Fundus muayenesinde uzum salkımı görünümünde, koyu venöz kanla dolu ince duvarlı sakkuler anevrizma kümeleri mevcuttur. Tanıda destek olarak en sık FA kullanılır. FA’da anevrizmalara bağlı retinal iskemi ve eksudasyon görülmez. Venöz fazda yavaş dolum görülür. Erken fazda hipofloresans, gec fazda hiperfloresans keseler mevcuttur. Keselerde eritrosit plazma ayrımı ile yalancı hipopiyon görünümü olabilir. Sızıntı görülmez. Fundus otofloresans görüntüsünde renkli fundus görüntüsünde koyu kırmızı izlenen alanların hipootofloresan olduğu izlenmektedir. Lezyon üzerinden gecen yatay optik koherens tomografi kesitinde düzgün sınırlı olmayan hipo ve hiperreflektif damar kesitleri görülmektedir.

Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Berat AKINCI kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.