Retina Club

2023 Ağustos Ayın Sorusu


Okuma:851

Her iki gözde görme keskinliği 0,6-0,7 düzeyinde olan 56 yaşındaki kadın hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Hastanın renkli fundus ve floresein anjiyografi görüntülerini görmektesiniz. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

2023 Ağustos Ayın Sorusu Cevap

Bu ay size retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilen her iki gözde görme keskinliği 0,6-0,7 düzeyinde olan 56 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus ve floresein anjiyografi görüntüleri eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Posterior polar anüler koroidal distrofi’dir

 

Posterior polar anüler koroidal distrofi, merkezi ve periferik retinayı koruyan, optik sinir ve temporal vasküler arkadlar boyunca dairesel bir formda dış retinal ve koroid atrofisinin karakteristik bir paterni olan ve foveanın korunduğu nadir bir hastalıktır.

Bilateral tutulum tüm olgularda görülse de asimetri sıktır. Koroidal bir hastalık olmasına rağmen, elektroretinografi (ERG) bulgusu, fotoreseptörlerde yaygın disfonksiyon olduğunu göstermektedir. Fovea korunduğu için hastalar genellikle nispeten iyi görüşü sürdürürler. Bazı hastalar görme alanı kusuru yaşayabilir, ancak bunun semptomları belirgin değildir.

Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Ertuğrul Köylü kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.