Retina Club

2024 Ocak Ayın Sorusu


Okuma:716

Her iki gözünde görme keskinliği 0,2 seviyesinde olan, 9 Diyoptri miyopisi olan 35 yaşındaki patolojik miyop olan erkek hastanın her iki göz renkli fundus fotoğrafı görüntülerini görmektesiniz. Bu bilgilere göre okla gösterilen yapı için tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

2024 Ocak Ayın Sorusu Cevap

 

Bu ay size her iki gözünde görme keskinliği 0,2 seviyesinde olan, 9 Diyoptri miyopisi olan 35 yaşındaki patolojik miyop olan erkek hastanın her iki göz renkli fundus fotoğrafı görüntüleri eşliğinde okla gösterilen yapı için tanıyı sormuştuk.

 

Tanı: Yüksek Miyopide Arka (Posterior) Yoldan Koroidal Venöz Akış’dır

 

Oftalmik literatürdeki birkaç rapor, arka yollardan koroidal kan çıkışını tanımlamıştır. Posterior koroidal venöz kan genellikle göz küresinin ekvatorunda bulunan vorteks damarlarına akar. Bu hastaların çoğu ileri derecede miyoptu; bu nedenle, bu tür arka yollar ile yüksek miyopi arasında bir ilişki olduğundan şüphelenilmiştir. Posterior yolların prevalansını ve klinik önemini araştırmak için Ohno-Matsui ve ark. indosiyanin yeşili (ICG) videoanjiyografi kullanarak yüksek miyopik gözleri incelediler. ICG videoanjiyografi kullanarak 255 ileri derecede miyop göz (146 hasta) incelenmiştir. Hepsinde -8.25 D'den büyük kırma kusurları vardı. Ayrıca ±3D içinde kırma kusurları olan 42 gözden (26 hasta) oluşan bir kontrol grubu da incelenmiştir. Yüksek derecede miyop olan 255 gözün 61'inde (%23.9) arkadan koroidal kan çıkışı belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise 42 gözden sadece birinde (%2,4) arkadan koroid çıkışı görülmüştür. Posterior yolların prevalansı, ileri derecede miyopik gözlerde kontrol gözlerinden önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur.

Yüksek miyopik gözlerin yaklaşık %25'inde koroidal kan çıkışı için arka yollar gözlendiğinden, bu damarlar bu gözlerde arka koroid çıkışının ana yollarından biri olarak görünmektedir. Posterior yolların prevalansı, ileri derecede miyopik gözlerde kontrol gözlerinden önemli ölçüde yüksektir. Bu damarlar bu gözlerde arka koroid çıkışının ana yollarından biri olarak görünmektedir. (Kaynak: Ohno-Matsui K, Morishima N, Ito M, Yamashita S, Tokoro T. Posterior routes of choroidal blood outflow in high myopia. Retina. 1996;16(5):419-425.)

 

Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Furkan Fatih Gülyeşil kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.