Retina Club

2024 Şubat Ayın Sorusu


Okuma:733

Her iki gözde görme keskinliği 0,8 düzeyinde olan 18 yaşındaki kadın hastanın 3 gündür var olan retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloreans ve optik koherens tomografi görüntülerini görmektesiniz. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

2024 Şubat Ayın Sorusu Cevap

 

Bu ay size her iki gözünde görme keskinliği 0,8 seviyesinde olan 18 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus, floresein anjiyografi, fundus otofloreans ve optik koherens tomografi görüntüleri eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Akut Posterior Multifokal Plakoid Pigment Epitelyopati’dır

 

Akut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopatisi (APMPPE), ilk kez 1968'de Gass tarafından tanımlanan inflamatuar bir korioretinopatidir. Beyaz Nokta Sendromu olarak sınıflandırılır ve 100.000 kişi başına 0.15 vaka tahmini insidansı ile nadir görülür. APMPPE genellikle iki taraflıdır, kadınları ve erkekleri eşit şekilde etkiler, 2. ila 4. dekatlar arasında ortaya çıkma eğilimi vardır ve ilişkili sistemik durumlar olabilir. En yaygın şikayet, grip benzeri bir prodrom ve baş ağrısı ile ilişkili olabilen merkezi veya parasantral skotomlarla birlikte bulanık görmedir. Diğer görsel semptomlar fotopsi ve metamorfopsi içerebilir. Klasik bulgu, arka kutupta RPE seviyesinde kremsi sarı veya gri-beyaz plakoid lezyonlardır. Vakalar genellikle kendi kendini sınırlar ve görsel semptomlar 4 ila 8 hafta içinde düzelir. Tedavi konusunda fikir birliği yoktur; bununla birlikte, özellikle makula tutulumu olan veya eşlik eden serebral vaskülit riski nedeniyle nörolojik semptomları olan vakalarda, görsel iyileşmeyi hızlandırmak için steroidler verilebilmektedir. Nüks nadirdir, ancak tipik olarak daha kötü prognozla bildirilmiştir ve 6 aydan fazla devam ederse, dirençli plakoid korioretinit tanısı düşünülmelidir.

 

 Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Aysel Karimova kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.