Retina Club

2024 Nisan Ayın Sorusu


Okuma:866

Her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyinde olan 24 yaşındaki kadın hasta retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir. Hastanın renkli fundus, floresein anjiyografii fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntülerini görmektesiniz. Diğer göz muayene bulguları normaldir. Bu bulgulara göre tanınız nedir? Lütfen cevabınızı aşağıya yazınız.

 

Ayın sorusunu bizimle paylaşan Dr. Mehmet Yasin TEKE’ye katkıları için teşekkür ederiz.

 

 

2024 Nisan Ayın Sorusu Cevap

 

Bu ay size her iki gözünde görme keskinliği 20/20 seviyesinde olan 24 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus, floresein anjiyografii fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntüleri eşliğinde tanısını sormuştuk.

 

Tanı: Retina pigment epitelinin konjenital hipertrofisi (CHRPE)’dir.

 

Retina pigment epitelinin konjenital hipertrofisi (CHRPE), retinada görülen benign bir yapı olup genellikle asemptomatik olan ve rutin göz muayenesinde saptanan iyi huylu bir lezyondur. Pigmentli epitel hücrelerinin çoğalmasından kaynaklanır, iyi tanımlanmış, yassı lezyon, makulaya ulaşmazsa görsel semptomlara neden olmaz.

 

Tipik ve atipik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Tipik grup içerisinde yer alan tek CHRPE; genellikle retinanın ekvator bölgesi yerleşimli, nadiren maküla yerleşimli, iyi sınırlı, yuvarlak veya oval lezyon görünümünde iken, gruplu CHRPE genellikle retinanın bir kısmını tutmakta ve hayvan ayak izine benzeyen lezyonlar perifere doğru sıklaşmaktadır. Retina pigment epitelinin atipik konjenital hipertrofisi, sistemik hastalıklara eşlik edebildiği için, tipik ve atipik grubun birbirinden ayrılması önem taşımaktadır.

 

Tipik CHRPE, renkleri açık kahverengi veya griden siyaha değişebilen keskin sınırlı düz veya tarak kenarlı tek bir düz, yuvarlak lezyondan oluşur ve vakaların neredeyse %100'ünde tek taraflıdır. Soliter ve gruplanmış CHRPE, makromelanozomlardan oluşan büyük yuvarlak pigment granülleri ile paketlenmiş tek bir hipertrofiye RPE hücreleri tabakasından oluşur.

 

Ayın sorusuna web sitesi aracılığıyla doğru cevap verenler arasında yapılan kura çekimi sonrası kitap ödülünü Sn. Dr. Kübra Atay Dinçer kazanmıştır. Kendilerini tebrik ederiz.

 

Kitap ödülünün temin ve dağıtımında koşulsuz destekleri için DEVA Holding’e teşekkür ederiz.


Soruyu cevaplayabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.