Retina Club

2024 Mart Ayın Videosu


Okuma:402

2024 Mart Ayın Videosu

 

Ayın Videosu başlığında tüm meslektaşlarımız için faydalı olacağını düşündüğümüz video görüntülerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bu ayki videonun başlığı, YBMD skarı olan olguya yapılan skar eksizyonu, retinotomi ve otolog koroid-RPE grefti yerleştirilmesi cerrahisi’dir.

 

Ayın videosunu paylaşan Dr. Eyyüp Karahan’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Not: YBMD nedeniyle tek gözünü kaybetmiş hastada, 6 ay önce gelişmiş subretinal hematoma sekonder oluşan subretinal skar  dokusuna 180 derece periferal retinektomi yapılarak ve skara ulaşıldı ve eksizyon yapıldı. Açıkta kalan atrofik RPE'nin üzerine otolog koroid-RPE grefti yerleştirildi. Vaka sonunda retina silikon yağı ile tamponize edildi. Başlangıç görme keskinliği el hareketleri düzeyi olan hastada postoperatif 1.haftada 2 metreden parmak sayma düzeyinde görme elde edildi ve 3 ay sonunda silikon alındı. 4 yıllık takip sonunda 1 metreden parmak sayma düzeyinde görme korunabildi. Takipler esnasında retina dekolmanı veya başka bir komplikasyonla karşılaşılmadı.