Retina Club

Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Önemli Noktalar-2


Okuma:458

Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Görüntüleme Engelleri

Minimal pupil boyutu, hasta kooperasyonu, temiz ortam ve stabil fiksasyon ihtiyacı gibi diğer görüntüleme modalitelerinde tipik olarak karşılaşılan sınırlamalara ek olarak, OCTA'nın kendine özgü zorlukları vardır. Birincisi, cihaz kan akışını tespit etmek için bir eşik seviyesine bağlıdır. İstenmeyen gürültüyü azaltmak için üretici, bir hareket algılama eşiği belirler. Eşik çok yükseğe ayarlanırsa, gerçek kan akışı sinyalleri kaçırılabilir; tersine, düşük bir eşik seviyesi yanlış pozitif akış sinyallerine neden olabilir. Bu nedenle, yavaş akış OCTA'nın eşik saptama seviyesinin altında olabileceğinden, OCTA mikroanevrizmaları ve polipleri (polipoidal koroidal vaskülopati) tespit etmede FA'den daha az duyarlı olabilir.

Diğer bir zorluk, segmentasyon hatalarının varlığıdır. Bu hatalar, normal retina mimarisinin bozulduğu ve manuel düzeltme gerektiren patolojileri olan gözlerde daha sık meydana gelir.

OCTA görüntülerinin elde edilmesinde en önemlileri hareket, gölge, izdüşüm ve yalancı akış artefaktı olmak üzere çeşitli artefakt türleri tanımlanmıştır. Baş hareketi, nefes alma, göz kırpma ve hatta minimum fiksasyon değişiklikleri ve kan akışı nabzına bağlı mikro hareket dahil her türlü göz hareketi, hareket artefaktlarına neden olabilir. Bu hareketler, yüz görüntülerinde dikey veya yatay çizgiler olarak ortaya çıkan ardışık taramalarda farklılıklara neden olabilir.

Bir gölge artefaktı, ışık emilimi veya saçılması nedeniyle sinyalin zayıflamasından kaynaklanır. Arka vitreus dekolmanı, vitreus kanaması veya vitrit gibi retinanın önündeki herhangi bir engelden kaynaklanabilir. Sert eksüda veya drusen gibi hiperreflektif retina materyalleri bile retina ve koroid katmanlarını etkileyebilir.

Projeksiyon artefaktı, daha derin bir katmandaki yüzeysel kan akışının yansımasını ifade eder ve en face görüntüsünde yanlış bir pozitif akış sinyali oluşturur.

Psödoflow artefaktı, sert eksüda, drusen veya intraretinal retinal pigment epitel hücreleri gibi hiperreflektif yapılar içinde saptanan yanlış pozitif akıştır. Yalancı akışın varlığı nedeniyle MNV'nin yanlış pozitif tespiti yaygın bir tuzaktır ve artefaktlara dayalı yanlış yorumlamalardan kaçınmak için OCTA değerlendirilirken dikkatli olunmalıdır.

Göz izleme stratejisi ve hareket düzeltme ve projeksiyon kaldırma algoritmaları da dahil olmak üzere artefaktları azaltmak için kısmi başarı ile çeşitli teknikler geliştirilmiştir.

 

Sonuç: OCTA, derinlik çözümleme yeteneği ile retina ve koroid damar sistemi hakkında önemli bilgiler sağlar ve invaziv olmayan, kolay ve tekrarlanabilir bir yaklaşım kullanır. Bu modalite, sadece retina mikrovaskülatürünün normal anatomisi ile ilgili değil, aynı zamanda retinal vasküler tıkanıklıklar, koroid iskemisi ve MNV gibi patolojik durumlarla ilgili olarak da önemli bilgiler üretmiştir. OCTA hem retinal hem de koroid sirkülasyonlarında iskeminin derinlemesine çözümlenmiş tespitini kolaylaştırabilir ve MNV'yi yakalamak için vazgeçilmez bir araçtır, boya bazlı anjiyografi gibi geleneksel sistemlerle mümkün olandan daha doğru tanımlama ve teşhis ve daha etkili hastalık izleme sağlar. Bununla birlikte, tüm görüntüleme modalitelerinde olduğu gibi, OCTA, retina hastalığının değerlendirilmesi ve yönetimi için uygulamasını en üst düzeye çıkarmak için anlaşılması gereken sınırlamalarla birlikte gelir.

 

[Kaynaklar: 1. Ferrara D, Waheed NK, Duker JS. Investigating the choriocapillaris and choroidal vasculature with new optical coherence tomography technologies. Prog Retin Eye Res. 2016;52:130-155. 2. Kashani AH, Chen CL, Gahm JK, et al. Optical coherence tomography angiography: A comprehensive review of current methods and clinical applications. Prog Retin Eye Res. 2017;60:66-100. 3. Spaide RF, Klancnik JM Jr, Cooney MJ. Retinal vascular layers imaged by fluorescein angiography and optical coherence tomography angiography. JAMA Ophthalmol. 2015;133(1):45-50. 4. Levin MF, Au A, Hou KK, Sarraf S. OCTA: Pearls and Pitfalls. Retina Today 2021; April: 32-35. 5. Waheed NK, Moult EM, Fujimoto JG, Rosenfeld PJ. Optical coherence tomography angiography of dry age-related macular degeneration. Dev Ophthalmol. 2016;56:91-100. 6. Sarraf D, Sadda S. Pearls and Pitfalls of Optical Coherence Tomography Angiography Image Interpretation. JAMA Ophthalmol. 2020;138(2):126-127. 7. Spaide RF, Fujimoto JG, Waheed NK. Image artifacts in optical coherence tomography angiography. Retina. 2015;35(11):2163-2180. 8. Camino A, Zhang M, Gao SS, et al. Evaluation of artifact reduction in optical coherence tomography angiography with real-time tracking and motion correction technology. Biomed Opt Express. 2016;7(10):3905-3915.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Önemli Noktalar. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/01/2023).