Retina Club

Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-2


Okuma:263

Anti-Vegf Uygulaması ile Atrofi İlişkisini Gösteren Denemeler

CATT Çalışması

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavi Denemesinin (CATT) Karşılaştırmasının geriye dönük analizleri, daha fazla anti-VEGF enjeksiyonu almanın GA ilerlemesi ile ilişkili olduğunu öne sürdü. Aylık enjeksiyonlarla (ortalama 22.5 enjeksiyon) CATT'de iki yıllık tedavi, PRN tedavisine (ortalama 13.1 enjeksiyon) kıyasla MA gelişme riskinde %59'luk bir artışla ilişkilendirildi. Bu oran 5 yılda %41'e yükseldi ve foveal atrofi %6'dan %17'ye çıktı.

Anti-VEGF dozlama sıklığının MA gelişimini etkileyebileceğine dair ek kanıtlar, frekansı değiştiren kohortun analizinden gelir. 1. yılda aylık enjeksiyonlardan 2. yılda PRN tedavisine geçenlerde, PRN tedavisi altındaki ikinci yılda (%7), aylık enjeksiyonların ilk yılına göre (%12.7) daha az MA insidansı vardı. Bu düşük ikinci yıl oranı (% 7), 2 yıldır PRN alan gruptaki ikinci yıl GA gelişme oranına benzerdi (her zaman PRN grubunda% 8,8) ve çalışmanın ikinci yılında aylık tedaviye devam eden hastalarda ikinci yıl GA gelişme oranından düşüktü (aylık her zaman grubunda %12.4).

Orijinal CATT grubundan 647 hastayı içeren 5 yıllık takibin bir analizi, anti-VEGF enjeksiyonları ile nAMD için tedavi edilen gözlerin yüksek bir yüzdesinin KNV alanında coğrafi olmayan MA geliştirdiğini ve 1. yılda üçte birinin ve 5. yılda beşte dördünün MA’ya sahip olduğunu gösterdi. Tespitten 4 yıl sonra, coğrafi olmayan atrofisi olan gözlerin yaklaşık %50'si coğrafik tipte atrofiye ilerledi.

 

IVAN Çalışması

Yaşa Bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon (IVAN) çalışmasında VEGF İnhibisyonu, tedavi edilmemiş wAMD'li 610 hastada aylık veya ihtiyaç duyulduğunda intravitreal bevacizumab enjeksiyonlarının ranibizumab ile etkinliğini karşılaştırdı. Bu çalışmada, sürekli aylık uygulama grubunda (%35) "gerektiğinde" kesintili gruba (%26) göre önemli ölçüde daha fazla hasta MA geliştirdi.

 

Meta-analiz

Birkaç çalışmanın yakın tarihli bir meta-analizi, anti-VEGF enjeksiyonlarının sıklığı ve sayısı ile MA gelişimi arasında bir ilişki buldu. Analiz, her biri 35.2 ayda ortalama 17.7 enjeksiyon alan 4.609 çalışma gözünü kapsayan 31 makaleyi içeriyordu. Yazarlar, enjeksiyon sayısı ile MA insidansı arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır.

 

 

[Kaynaklar: 1. Colucciello M. Retinal Physicia,2022; Volume: 19, Issue: November/December 2022, page(s): 42-44. 2. Grunwald JE, Daniel E, Huang J, et al. Risk of geographic atrophy in the comparison of age-related macular degeneration treatments trials. Ophthalmology. 2014;121(1):150-161. 3. Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials (CATT) Research Group, Maguire MG, Martin DF, et al. Five-year outcomes with anti-vascular endothelial growth factor treatment of neovascular age-related macular degeneration: the Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials. Ophthalmology. 2016;123(8):1751-1761. 4. Chakravarthy U, Harding SP, Rogers CA, et al. Alternative treatments to inhibit VEGF in age-related choroidal neovascularisation: 2-year findings of the IVAN randomised controlled trial. Lancet. 2013;382(9900):1258-1267. 5. Eshtiaghi A, Issa M, Popovic MM, Muni RH, Kertes PJ. Geographic atrophy incidence and progression after intravitreal injections of anti-vascular endothelial growth factor agents for age-related macular degeneration: a meta-analysis. Retina. 2021;41(12):2424-2435.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/03/2023).