Retina Club

Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-3


Okuma:548

Anti-Vegf Uygulaması ile Atrofinin İlişkisini Göstermeyen Denemeler

HARBOR Çalışması

HARBOR çalışması, yaşa bağlı subfoveal neovasküler hastalığı olan hastalarda ayda bir veya ihtiyaç duyulduğunda uygulanan 0,5 mg ve 2,0 mg ranibizumabın etkililik ve güvenliliğinin incelendiği, çift maskeli, çok merkezli, randomize, aktif tedavi kontrollü bir faz 3 çalışmasıydı. Çalışma 1.095 hastayı değerlendirdi ve enjeksiyon sayısı veya ranibizumab dozu arasında MA büyümesi veya gelişimi üzerinde bir ilişki olmadığını bildirdi.

 

SEVEN-UP Çalışması

ANCHOR ve MARINA çalışmalarında 2 yıl süreyle ve HORIZON çalışmasında ek olarak 2 yıl boyunca ranibizumab ile tedavi edilen hastalar, toplam 7 yıllık takip ile SEVEN-UP çalışmasında değerlendirildi. Bu hastalarda yılda 0.28 mm2'lik bir MA ilerleme oranı tanımlanmıştır. Maküler atrofi, çalışma gözlerinde nAMD'li diğer gözlere göre daha az şiddetli olarak belirtildi. Bu nedenle yazarlar, aylık ranibizumab enjeksiyonlarının zaman içinde atrofi ilerlemesine yol açmadığı sonucuna varmışlardır. Bununla birlikte, nispeten küçük kohort, olası seçim yanlılığı ve başlangıçtaki durumları ve yıllar boyunca tedavi paradigmaları açısından hastaların heterojenliği nedeniyle çalışmanın sonucuna itiraz edildi. Ayrıca bu çalışmalar, anti-VEGF tedavisinin MA'nın ilerlemesi için bir risk faktörü olup olmadığı sorusunu değerlendirmek için tasarlanmamıştır.

 

TREX-AMD Denemesi

TREX-AMD çalışması, neovasküler AMD için tedavi et ve uzat dozlamasını doğrudan aylık olarak karşılaştıran ilk prospektif, randomize çalışmaydı. TREX-AMD denemesinden Yaş tip AMD'li 60 hastanın post-hoc analizi, dozlama rejiminin MA'nın gelişimini veya ilerlemesini etkilemediğini gösterdi.

 

FLUID Çalışması

FLUID çalışmasında, ranibizumab tedavi et ve uzat protokolü ile tedavi edilen ve bir miktar subretinal sıvıyı tolere eden hastalar, tedavinin tüm SRF'yi tamamen çözmeyi amaçladığı zamana ( "yoğun" protokol) kıyasla, daha az enjeksiyonla ("rahat" protokol) karşılaştırılabilir düzeyde görme keskinliği elde etti. 24 aylık tedavi sonuçlarının özetinde, "yoğun" veya "rahat" ranibizumab tedavi kohortlarında maküler atrofi artışı bildirilmemiştir.

 

Kontrol Olmadan Atrofiyi Değerlendiren veya Atrofi Değerlendirmeyen Deneme

 

RIVAL Çalışması

Tedavi edilmemiş Yaş tip AMD'li 281 hastayı içeren RIVAL çalışması, özellikle ranibizumab veya aflibercept ile tedavi edilen Yaş tip AMD'li hastalarda MA gelişimini karşılaştırdı. Bu hastalar 3 ay boyunca ayda bir ranibizumab veya aflibercept aldı ve ardından hastalık aktivitesinin izlendiği bir tedavi et ve uzat rejimi izledi. RIVAL çalışması, MA geliştiren hastaların oranının 24 aylık tedavi süresi boyunca her iki grupta da arttığını bulmuştur (ranibizumab %5 ila %37; aflibercept %6 ila %32). 12. ayda MA alanındaki değişimin doğal tarih çalışmalarında görülene benzer olduğu bulundu. RIVAL çalışmasında kontrol grubu olmadığı için, bu çalışmanın sonuçları bu ajanların MA ilerlemesindeki potansiyel rolünü yansıtmadı.

 

Atrofi Değerlendirmesi Olmayan Denemeler

Özel olarak MA ilerlemesini ele almayan çalışmalar da vardır. Bunlar arasında VIEW1 ve VIEW2 çalışmaları (afliberceptin değerlendirilmesi), TENAYA/LUCERNE (faricimabın değerlendirilmesi), HAWK/HARRIER (brolucizumabın değerlendirilmesi), ve ARCHWAY (ranibizumab port dağıtım sistemi) bulunmaktadır.

 

 

[Kaynaklar: 1. Colucciello M. Retinal Physicia,2022; Volume: 19, Issue: November/December 2022, page(s): 42-44. 2. Sadda SR, Tuomi LL, Ding B, Fung AE, Hopkins JJ. Macular atrophy in the HARBOR study for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology. 2018;125(6):878-886. 3. Bhisitkul RB, Desai SJ, Boyer DS, Sadda SR, Zhang K. Fellow eye comparisons for 7-year outcomes in ranibizumab-treated AMD subjects from ANCHOR, MARINA, and HORIZON (SEVEN-UP Study). Ophthalmology. 2016;123(6):1269-1277.

Abdelfattah NS, Al-Sheikh M, Pitetta S, et al. Macular atrophy in neovascular age-related macular degeneration with monthly versus treat-and-extend ranibizumab: findings from the TREX-AMD trial. Ophthalmology. 2017;124(2):215-223. 4. Guymer RH, Markey CM, McAllister IL, et al. Tolerating subretinal fluid in neovascular age-related macular degeneration treated with ranibizumab using a treat-and-extend regimen: FLUID study 24-month results. Ophthalmology. 2019;126(5):723-734. 5. Gillies MC, Hunyor AP, Arnold JJ, et al. Effect of ranibizumab and aflibercept on best-corrected visual acuity in treat-and-extend for neovascular age-related macular degeneration: a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol. 2019;137(4):372-379.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-3. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/04/2023).