Retina Club

Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-4


Okuma:532

Klinik Özelliklere Göre MA'nın Anti-Vegf İle Birlikteliği

Subretinal Sıvı

Subretinal sıvının (SRF) daha hafif veya daha iyi huylu Yaş tip YBMD'nin bir göstergesi olabileceği veya RPE ve dış retina sağkalımını destekleyen nöroprotektif faktörler içerebileceği teoris, vardır. Alternatif olarak, rezidüel SRF'nin varlığı, koryokapillarisin korunmasına izin veren, tamamlanmamış bir VEGF blokajı için de bir belirteç olabilir.

 

CATT ve HARBOR çalışmalarında, SRF varlığı daha düşük MA riski ve daha iyi görme keskinliği sonucu ile ilişkilendirilmiştir. HARBOR çalışmasında, SRF, 24 ay boyunca daha düşük MA insidansı riski ile ilişkilendirilmiştir. CATT çalışmasında, tedavi grupları arasında MA'nın nispi insidansı, OKT'de rezidüel sıvının nispi insidansına benzerdi: OCT'de rezidüel sıvı oranı ne kadar yüksekse, MA oranı o kadar düşüktü. CATT 5 yıllık sonuçları başlangıç vizitinde subretinal sıvı varlığının tedavi sırasında coğrafi olmayan atrofinin MA'ya dönüşmesine karşı koruyucu bir faktör olduğunu göstermektedir.

 

CATT çalışmasında, ranibizumab ile tedavi edilen hastalarda, bevacizumab ile tedavi edilenlere göre daha tam bir sıvı rezolüsyonu olmuştur. Doz rejiminden bağımsız olarak ranibizumab tedavisi, bevacizumab ile karşılaştırıldığında MA gelişme riskinde %43'lük bir artışla ilişkilendirilmiştir. IVAN çalışmasında, subretinal sıvının (SRF) varlığı, Yaş tip bir AMD lezyonu içinde gelişen MA olasılığını yarıya indirdi. IVAN çalışması, ranibizumab ile tedavi edilen gözler ile bevacizumab ile tedavi edilenler arasında yeni MA'da bir fark bulmadı.

 

İntraretinal sıvı

Hem CATT hem de HARBOR çalışmalarında intraretinal sıvının varlığı MA ile ilişkilendirilmiştir.

 

Koroid İncelmesi

Koroid ve koriokapillaris için önemli bir trofik faktör, RPE'den türetilen VEGF'dir. İntravitreal anti-VEGF ajanlarının seri uygulaması , artan MA alanı ile ilişkili olan koroidin incelmesine yol açabilir.

 

Maküler Neovaskülarizasyon

Teorik olarak, tip 1 maküler neovaskülarizasyon (MNV, Bruch membranı ile RPE arasında yer alır), iskemik bir dış retinaya yanıt olarak ortaya çıkan, koriokapillaris'i yenileyen, yavaş büyüyen kan damarlarının telafi edici bir şekli olabilir. Bu tip 1 maküler neovaskülarizasyon, beslenme desteği sunabilir ve ilişkili sığ SRF, yukarıda açıklanan koruyucu faydaları sağlayabilir. Tip I MNV'li hastalarda genellikle çok az görme kaybı vardır veya hiç yoktur ve ikincil MA riski nispeten düşüktür. Tersine, tip 3 MNV'li (retinal anjiyomatöz proliferasyon) hastalar, tüm MNV alt tipleri arasında en yüksek ilişkili MA riskine sahiptir (Grunwald çalışmasında 2,5 tehlike oranı ile).

 

Subretinal Hiperyansıtıcı Malzeme

CATT çalışmasının post-hoc analizi, başlangıçta subretinal hiperreflektif materyalin (SHRM) varlığının 1. yılda MA gelişimi için önemli bir belirleyici olduğunu, ancak 104. haftada MA gelişimi için hiçbir fark olmadığını bulmuştur. TREX-AMD denemesinde, daha kalın SHRM'ye sahip gözlerin 18 ay boyunca daha fazla MA geliştirdiği görüldü.

 

Pigment Epitel Dekolmanı

TREX-AMD çalışmasında, başlangıçta daha kalın bir PED'e sahip olan gözler, 18 ay boyunca daha fazla MA geliştirdi.

 

Kanama

TREX-AMD çalışmasında, başlangıçta kanaması olan gözlerde 18 ay boyunca daha fazla MA gelişti.

 

 

[Kaynaklar: 1. Colucciello M. Retinal Physicia,2022; Volume: 19, Issue: November/December 2022, page(s): 42-44. 2. Siedlecki J, Fischer C, Schworm B, et al. Impact of sub-retinal fluid on the long-term incidence of macular atrophy in neovascular age-related macular degeneration under treat & extend anti-vascular endothelial growth factor inhibitors. Sci Rep. 2020;10(1):8036. 3. Jaffe GJ, Ying GS, Toth CA, et al. Macular Morphology and Visual Acuity in Year Five of the Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials. Ophthalmology. 2019;126(2):252-260. 4. Ting DS, Ng WY, Ng SR, et al. Choroidal thickness changes in age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy: a 12-month prospective study. Am J Ophthalmol. 2016;164:128-36.e1. 5. Thorell MR, Goldhardt R, Nunes RP, et al. Association between subfoveal choroidal thickness, reticular pseudodrusen, and geographic atrophy in age-related macular degeneration. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2015;46(5):513-521. 6. Grossniklaus HE, Green WR. Choroidal neovascularization. Am J Ophthalmol. 2004;137(3):496-503. 7. Willoughby AS, Ying GS, Toth CA, et al. Subretinal hyperreflective material in the comparison of age-related macular degeneration treatments trials. Ophthalmology. 2015;122(9):1846-53.e5.]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-4. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/05/2023).