Retina Club

Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-1


Okuma:508

Optik disk piti (ODP), optik sinir başının nadir görülen, doğuştan bir kazımasıdır. Etyolojisinin, morning glory sendromu ve optik sinir kolobomları gibi diğer konjenital optik disk anomalilerine benzer şekilde, fetal gelişim sırasında embriyonik fissürün tam olarak kapanmaması olduğu düşünülmektedir. ODP genellikle tek taraflıdır, ancak %15'e kadarı çift taraflıdır. ODP çoğunlukla diskin inferotemporal tarafında bulunur ve fundoskopik incelemede grimsi, oval şekilli bir çöküntü olarak görünür.

ODP olan hastalar genellikle asemptomatik olsa da, görme alanı kusurları tarif edilmiştir. Kusurlar en yaygın olarak genişlemiş bir kör nokta veya bir parasantral skotomdur. Bununla birlikte, vakaların yaklaşık yarısı, görmede önemli bozulma ile ilişkili olabilen optik pit ile ilişkili makülopati (retinoskizis benzeri değişiklikler ve seröz maküla dekolmanı) ile komplike hale gelebilir. Optik pit makülopatisi (ODPM) erkeklerde ve kadınlarda eşit olarak görülür ve genellikle yaşamın üçüncü veya dördüncü dekadında ortaya çıkar.

 

Güncel Hipotezler

Seröz retina dekolmanına yol açan optik disk çukurunun kesin etiyolojisi, önde gelen iki hipotez olmasına rağmen belirsizliğini koruyor. Birincisi, optik disk çukuru ve makula üzerindeki vitreus traksiyonunun, vitreus sıvısının çukurdan ve submaküler boşluğa girmesine izin veren negatif bir basınç gradyanı ile sonuçlandığını varsayar. Bir seride, optik disk pit makülopatisi olan hastaların çoğunda OCT ile vitreus traksiyonu gözlendi. İkinci hipotez, optik pit defektinin subaraknoid ve subretinal boşluklar arasında doğrudan bir iletişim oluşturduğunu ve beyin omurilik sıvısının (BOS) seröz retina dekolmanı oluşturmasına izin verdiğini ileri sürer. Bu hipotezi desteklemek için Kuhn ve arkadaşları, silikon yağı ile pars plana vitrektomi (PPV) uygulanan optik disk çukuru ile ilişkili seröz dekolmanı olan bir hastanın vaka raporunu sunmuşlardır. Yıllar sonra inatçı baş ağrıları için yapılan bir değerlendirmede, kafanın MRG'sinde intrakraniyal olarak emülsifiye silikon yağı görüldü. Emülsifiye edilmiş yağ, muhtemelen vitreus boşluğundan optik disk çukurundan BOS boşluğuna ve ardından intrakraniyal olarak geçmiştir.

Semptomlarda iyileşme ile spontan rezolüsyon bildirilmiş olmasına rağmen, tedavi edilmemiş optik disk pit makülopatisi tipik olarak, genel olarak kötü sonuçlarla birlikte ilerleyici görme kaybına yol açar. Bu nedenle uzmanlar tedaviyi geciktirmeme yönelimindedir.

 

[Kaynaklar: 1. Shah SD, Yee KK, Fortun JA, Albini T. Optic disc pit maculopathy: a review and update on imaging and treatment. Int Ophthalmol Clin. 2014;54(2):61-78. 2. Georgalas I, Ladas I, Georgopoulos G, Petrou P. Optic disc pit: a review. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011;249(8):1113-1122. 3. Theodossiadis PG, Grigoropoulos VG, Emfietzoglou J, Theodossiadis GP. Vitreous findings in optic disc pit maculopathy based on optical coherence tomography. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007;245(9):1311-1318. 4. Kuhn F, Kover F, Szabo I, Mester V. Intracranial migration of silicone oil from an eye with optic pit. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2006;244(10):1360-1362. 5. Patton N, Aslam SA, Aylward GW. Visual improvement after long-standing central serous macular detachment associated with an optic disc pit. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008;246(8):1083-1085. 6. Su D, Boyer DS, Optic Disc Pit Maculopathy: Today’s Treatment Options. Retina Today, 2023, January February pp: 32-36]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-1. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/01/2024).