Retina Club

Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-2


Okuma:337

Tedaviler

ODPM nadir olduğu için en etkili tedavi konusunda net bir görüş birliği yoktur. Temporal disk sınırında lazer fotokoagülasyon, intravitreal gaz enjeksiyonu, maküler çökertme ve PPV dahil olmak üzere çok çeşitli tedavi stratejileri tanımlanmıştır. Temporal disk sınırında lazer fotokoagülasyonun mantığı, lazer tarafından oluşturulan korioretinal adezyonun optik disk çukuru ile subretinal boşluk arasında bir bariyer görevi görmesidir. Uygulamada, iyileşme süresi genellikle uzundur ve makülopapüler demet üzerindeki lazer konumu, önemli görme alanı kusurlarına neden olabilir. Sonuç olarak, bu tedavi yönteminin tek başına yapılması büyük ölçüde azaşmıştır.

 

İntravitreal gaz enjeksiyonunun arkasındaki mantık, pnömatik yer değiştirmenin, optik çukuru kapatırken arka vitreus dekolmanına neden olarak maküla yeniden bağlanmasına neden olabilmesidir. Bu teknik, maküler yeniden bağlanma için genel olarak %50'lik bir başarı oranıyla birkaç küçük seride kullanıldı. Bununla birlikte, genellikle birden fazla enjeksiyon gerekli olmuştur.

 

Makula çökertme cerrahisi ile, vakaların %85 kadar yüksek bir oranında sıvının tam rezorpsiyonu bildirilmiştir. Ayrıca, görme keskinliğinde iyileşme, düşük nüks oranları ile uzun süreli takipte gösterilmiştir. Etkileyici olmakla birlikte, bu sonuçlar tekrarlanmamıştır ve bu teknik yaygın olarak benimsenmemiştir.

 

PPV genellikle ya tek başına veya gaz tamponadı, lazer fotokoagülasyon ve internal limitan membran (ILM) soyma ile birlikte tercih edilen tedavi yöntemidir. Optik çukur üzerindeki vitreus traksiyonunu ortadan kaldırmak için tam bir posterior vitreus dekolmanının indüklenmesinin maküler yeniden bağlanma için kritik olduğu düşünülmektedir. Optik çukurun kapatılmasına ve retina altı sıvının makuladan uzaklaştırılmasına yardımcı olmak için PPV ile kombinasyon halinde gaz tamponadı önerilmiştir. PPV sırasında optik sinirin temporal yönü üzerindeki endolazer, tek başına yapıldığında olduğu zamandaki gibi görme alanı kusuru ve görme kaybı riskini taşır. ILM soyma, teğetsel çekişi ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir ve çok sayıda rapor, ILM soyma ile PPV ile iyi görsel sonuçlar tanımlamıştır. Bununla birlikte, bazı yazarlar İLM soyulması olmadan iyi sonuçlar bildirdiler ve bunun gereksiz olduğuna inanıyorlar.

 

[Kaynaklar: 1. Akiyama H, Shimoda Y, Fukuchi M, et al. Intravitreal gas injection without vitrectomy for macular detachment associated with an optic disk pit. Retina. 2014;34(2):222-227. 2. Theodossiadis GP, Chatziralli IP, Theodossiadis PG. Macular buckling in optic disc pit maculopathy in association with the origin of macular elevation: 13-year mean postoperative results. Eur J Ophthalmol. 2015;25(3):241-248. 3. Travassos AS, Regadas I, Alfaiate M, et al. Optic pit: novel surgical management of complicated cases. Retina. 2013;33(8):1708-1714. 4. Avci R, Yilmaz S, Inan UU, et al. Long-term outcomes of pars plana vitrectomy without internal limiting membrane peeling for optic disc pit maculopathy. Eye (Lond). 2013;27(12):1359-1367. 5. Su D, Boyer DS, Optic Disc Pit Maculopathy: Today’s Treatment Options. Retina Today, 2023, January February pp: 32-36]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz. (Çıtırık M, Teke MY. Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-2. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/02/2024).