Retina Club

Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-3


Okuma:334

Diğer teknikler

Optik disk çukurunun bir ILM flep, otolog skleral flep, insan amniyotik membran veya fibrin yapıştırıcı ile doğrudan kapatılmasını veya tıkanmasını içerir. Gaz tamponadı ile birlikte optik disk çukurunu kapatmak için ters bir ILM flebi kullanan birkaç vakada hem görme hem de anatomide iyileşme olduğu bildirilmiştir. Ancak, büyük bir İLM flebi oluşturmak için foveal bölgede İLM'nin soyulduğu durumlarda, postoperatif makula delikleri gelişerek görmede azalma olabilir. Bu nedenle, fovea üzerinde ince bir retina bulunan vakalarda -yüksek miyopi vakalarına benzer şekilde- foveal koruyucu bir İLM soyulması düşünülmelidir.

 

Bazı yazarlar, optik disk çukurunun kapatılmasının vitreus sıvısının pit yoluyla subretinal boşluğa girmesini engelleyebileceği ancak BOS'un subretinal boşluğa girmesini engellemeyeceği argümanıyla, pitin ILM ile tıkanmasını savunmaktadır. Çukuru tıkamak, her iki potansiyel sıvı kaynağının da retina altı boşluğa girmesini engelleyebilir. Basit bir ILM flebi ile optik çukuru ILM ile tıkamayı karşılaştıran bir vaka serisi, tıkama tekniği ile sıvının daha hızlı çözündüğünü göstermiştir.

 

Optik disk çukurunu kapatmak veya tıkamak için otolog bir skleral doku flebinin kullanıldığı bildirilmiştir. Birkaç küçük vaka serisi, görmede iyileşme ile sıvının çözünürlüğünü gösterdi. Karşılaştırmalı bir vaka serisi, otolog skleral doku flebi olan gözler ile ILM flebi olan gözler arasında benzer sonuçlar göstermiştir.

 

Hastanın tam kanından hazırlanan otolog fibrin de kullanılmıştır. Daha önce PPV ve ILM soyulması ile düzelmeyen iki vakaya, piti kapatmak için otolog fibrin enjekte edilerek PPV uygulandı. Her iki olguda da makula dekolmanının düzelmesi ile anatomik düzelme kaydedildi.

 

Optik pit üzerinde fibrin yapıştırıcı kullanılması da önerilmiştir.

 

Yakın zamanlarda, insan amniyotik zarı, optik disk çukurunu tıkamak için 11 hastadan oluşan bir vaka serisinde kullanılmış ve 12 ayda mükemmel görsel ve anatomik sonuçlar göstermiştir.

 

Ooto ve arkadaşları, anatomik ve fonksiyonel iyileşme sağlamak için lazer fotokoagülasyon olmadan 18 hastada bükülmüş 25 gauge iğne kullanarak iç retina fenestrasyonlu PPV kullandılar. Bu işlem, iç retina fenestrasyonunun sıvıyı retina yerine vitreus boşluğuna yönlendirebileceğini göstermektedir.

 

Sonuç

Şimdiye kadar, optik disk makülopatisinin tedavisinde çeşitli tekniklerle ilgili yayınlanmış raporların çoğu, sınırlı uzun süreli takip ile az sayıda vakayı içermektedir ve görme alanı kaybı gibi potansiyel uzun vadeli komplikasyonlar henüz mevcut olmayabilir. Ayrıca, çoğu çalışmada resmi görme alanı değerlendirmesi yapılmamıştır. Ek malzemenin doğrudan optik sinir çukuruna implante edildiği tekniklerde, optik sinire doğrudan mekanik hasar verme riski muhtemelen en yüksektir. Bu vakaların yönetilmesi zordur ve tedavi için yerleşik bir kılavuz yoktur. Şu anda baskın tedavi, tek başına veya farklı adjuvan tedavilerle birlikte PPV'dir. Farklı cerrahi yaklaşımları karşılaştıran sınırlı sayıda çalışma vardır ve optimal cerrahi yaklaşım konusunda netlik sağlamak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

[Kaynaklar: 1. Rizzo S, Belting C, Genovesi-Ebert F, et al. Optic disc pit maculopathy: the value of small-gauge vitrectomy, peeling, laser treatment, and gas tamponade. Eur J Ophthalmol. 2012;22(4):620-625. 2. Hara R, Tsukahara Y, Simoyama T, Mori S. Refined internal limiting membrane inverted flap technique for intractable macular detachment with optic disc pit. Case Rep Ophthalmol. 2017;8(1):208-213. 3. Teke MY, Citirik M. 23 Gauge Vitrectomy, Endolaser, and Gas Tamponade Versus Vitrectomy Alone for Serous Macular Detachment Associated with Optic Disc Pit. Am J Ophthalmol. 2015;160(4):779-85.e2. 4. Ravani R, Kumar A, Karthikeya R, et al. Comparison of inverted ILM-stuffing technique and ILM peeling alone for optic disc pit-associated maculopathy: long-term results. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2018;49(12):e226–e232. 5. Shah PK, Karandikar SS, Narendran V. Scleral autograft for optic nerve head pit associated chronic maculopathy. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2017;48(3):251-254. 6. Ozdek S, Ozdemir HB. A new technique with autologous fibrin for the treatment of persistent optic pit maculopathy. Retina Cases Brief Rep. 2017;11(1):75-78. 7. Almeida DRP, Chin EK, Arjmand P, et al. Fibrin glue and internal limiting membrane abrasion for optic disc pit maculopathy. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2018;49(12):e271–e277. 8. Caporossi T, D’Amico G, Tartaro R, et al. Optic disk pit maculopathy treatment using a human amniotic membrane patch: one-year results. Am J Ophthalmol. 2022;240:30-36. 9. Ooto S, Mittra RA, Ridley ME, et al. Vitrectomy with inner retinal fenestration for optic disc pit maculopathy. Ophthalmology. 2014;121(9):1727-1733. 10. Su D, Boyer DS, Optic Disc Pit Maculopathy: Today’s Treatment Options. Retina Today, 2023, January February pp: 32-36]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-3. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/03/2024).