Retina Club

Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-2


Okuma:760

3D baskılı enstrümantasyonun diğer alanlardaki başarısına rağmen, oftalmik ve vitreoretinal cerrahideki potansiyeli henüz yeni keşfedilmeye başlandı. İlk araştırmalar, çoğu 3D baskılı malzemenin biyouyumluluğunun hassas oküler dokuları işlemek için iyi hazırlanmış olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar donör korneasını nakil için koruyan bir depolama cihazı tasarladılar. Aslında, bir pupil genişletme cihazı olan Canabrava halkasının (AJL Ophthalmic) ilk göz içi modeli, 3D baskı ile tasarlandı ve şimdi termoplastik polimetil metakrilat kullanılarak seri olarak üretiliyor. Vitreoretinal cerrahi sırasında iç aydınlatma için 3D baskılı adaptör, sınırlı erişime yönelik uygun maliyetli bir çözümün mükemmel bir örneğidir.

 

Akademik kurumlarda, bu teknolojinin nispeten ucuz ve hızlı üretim zaman çizelgesi, özelleştirilebilir vitreoretinal forseps gibi yeni aletlerin prototipini oluştururken yenilik ve ergonomi açısından benzersiz faydalar sunabilir.

 

Bu kavramlar şu anda transkonjonktival vitrektomi sistemleri için 3D baskılı trokarların fizibilitesini değerlendirmek için hem hasta hem de cerrahın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme fırsatıyla birlikte uygulanıyor.

 

Cerrahi Planlama

3D baskılı modeller de cerrahi planlama sırasında yardımcı olabilir. Örneğin, 100'den fazla uveal melanomun CT ve MRI verilerinden elde edilen 3D baskılı glob modelleri, bir çalışmada tedavi ekibinin önemli yapıları (IOL'ler, olağandışı tümör şekilleri vs.) daha iyi fark etmesine ve stereotaktik radyocerrahiyi optimize etmesine olanak tanımıştır. Bir hastadaki epiretinal membran gibi daha ince patolojiler de OCT kullanılarak 3D modellenmiştir ve adezyon ile traksiyon noktaları belirlenerek vitrektomi sırasında soyulmaya nereden başlanacağı belirlenmiştir.

 

Bu prensip ayrıca miyopik foveoskizisli 12 hastaya da uygulanmıştır. Bu sayede, retinoskizisin yüksekliğine karşılık gelen girinti yüksekliğine sahip glob modelleri  ortaya konmuş ve maküla çökertmeleri oluşturmak için 3D baskı kullanılmıştır. Titanyum stent maküla çökertme bu modellere göre şekillendirilmiştir. Vitrektomi sonrası makülaskizis vakalarının tümü postoperatif komplikasyon olmaksızın düzelmiştir.

 

Bu tekniğin baskı maliyetlerini ve modelleme için ekstraoküler kasları işaretlemek için gereken ek operasyonu ele almaya yönelik çalışmalar halihazırda devam ederken, yüksek güvenlik ve başarı oranları, 3D baskının ameliyat öncesi planlama aracı olarak sahip olduğu güçlü potansiyeli ortaya koymaktadır.

 

Klinikte Üretim

Tıbbi sınıf 3D baskı teknolojisi uygun fiyatlarla mevcut olduğundan, bir cerrahi merkezin küçük bir yatırımı, paralel olarak çalışacak ve üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar yazıcıyı güvence altına alabilir. Cerrah, her hastanın prosedürü öncesinde fikirleri paylaşmak ve/veya mevcut araçları değiştirmek için bir mühendisle iş birliği yaparak tek kullanımlık, prosedüre özel, cerrahla uyumlu aletlerin oluşturulmasına olanak tanıyabilecektir. Bu aletler şirket içinde işlenir ve önceden sterilize edilir, böylece işlem maliyeti ve süresi daha da azalır.

 

Herhangi bir yeni tasarımın ve/veya prosedürün performansı, hastaya özel cerrahi modellerin basılmasıyla ameliyat öncesinde değerlendirilebilir; bu modeller aynı zamanda uygulama ve öğretimde de yararlı yardımcılar olarak hizmet edebilir. Bu yazıcılar aynı zamanda diğer departmanların ilgisini çeken tıbbi cihazlar da üretebildiğinden, bu teknolojinin çeşitli kurumsal bütçeler dahilinde erişilebilir olmasını sağlamak için üretim ve personel maliyetleri paylaşılabilir.

 

 

[Kaynaklar: 1- Choi SW, Kwon HJ, Song WK. Three-dimensional printing using open source software and JPEG images from optical coherence tomography of an epiretinal membrane patient. Acta Ophthalmol. 2018;96(3):e399-e402. 2- Chaban YV, Mukherjee S, Orr SMA, Choudhry N. 3D Printing in Vitreoretinal Surgery. Retina Today. 2023; November/December: 49-51. 3- Zou J, Tan W, Li F, et al. Outcomes of a new 3-D printing-assisted personalized macular buckle combined with para plana vitrectomy for myopic foveoschisis. Acta Ophthalmol. 2021;99(6):688-694.]

 

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/05/2024).