Retina Club

Coğrafik Atrofinin Güncel Tedavisi-1


Okuma:297

Geçtiğimiz zamanlarda coğrafik atrofiye (GA) yönelik yeni tedaviler retina topluluğunda ilgi odağı haline geldi. 2023 Şubat ayında pegcetacoplan'ın (Syfovre, Apellis Pharmaceuticals) onaylanması ve ardından ağustos ayında avacincaptad pegol'ün (Izervay, Iveric Bio/Astellas Pharma) onaylanmasıyla 2023 GA açısından önemli hale geldi. Antioksidanlar, gen ve hücre tedavileri, immünomodülatörler, retina protezi ve görsel döngü inhibitörleri de dahil olmak üzere GA için geliştirilme aşamasında olan umut verici tedaviler aşağıdadır.

 

1- Antioksidanlar

Elamipretide (Gizli Biyoterapötikler), mitokondri içindeki oksidasyonun geri kazanılmasına yardımcı olmak için hasarlı kardiyolipinlere bağlanarak mitokondriyal güçlendirici görevi görür. Faz 2 ReCLAIM-2 çalışması (NCT03891875), subkutan elamipretid uygulaması alan hastaların, plasebo ile tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında 48 haftada elipsoid bölge toplam zayıflamasında %43'lük bir azalmaya (P = 0.003) sahip olduğunu ve bunun iyileşme ile ilişkili olduğunu buldu. Deneme, GA lezyon ilerlemesi ve düşük parlaklıkta görme keskinliğinde ortalama değişiklik şeklindeki birincil son noktaları karşılamasa da, ikincil son nokta sonuçları, Stealth'in faz 3 denemelerinde elamipretidin sürekli gelişimini desteklemesi için yeterince umut vericiydi.

 

CT1812 (Cognition Therapeutics), GA'da bozulan hasar-tepki süreçlerini düzenlemek için tasarlanmış seçici bir σ-2 antagonistidir. Faz 2 çalışması (NCT05893537), 200 mg CT1812'lik tek bir oral dozun etkinliğini, güvenliğini ve tolere edilebilirliğini plaseboyla karşılaştırarak değerlendiriyor. Birincil son nokta, GA lezyon alanında başlangıca göre 104 hafta boyunca meydana gelen değişikliktir.

 

2- Gen ve Hücre Tedavileri

İnsan embriyonik kök hücrelerinden türetilen bir subretinal tedavi olan ASP7317 (Astellas Pharma) , merkezi görüşünün bir kısmını zaten kaybetmiş hastalarda GA'nın tedavisi için tasarlanmıştır. Faz 1b denemesine ( NCT03178149 ) yaklaşık 18 hasta kaydediliyor ve immünosüpresif tedaviyle birlikte üç farklı ASP7317 dozu değerlendiriliyor. Birincil sonuçlar, 52 haftada güvenlik ve tolere edilebilirliği içerirken, ikincil sonlanım noktaları GA lezyon alanında ve 52. haftada BCVA'da değişikliktir.

 

JNJ-1887 (eski adıyla HMR59, Janssen), hem GA hem de yaş tip YBMD tedavisi için araştırılan tek seferlik intravitreal bir enjeksiyondur. Birleştirilmiş faz 1 deneme verileri, tedavinin hiçbir doz sınırlayıcı toksisite veya ciddi veya sistemik yan etki olmadan iyi tolere edildiğini gösterdi. Faz 2 denemesi (NCT05811351), sahte kolla karşılaştırıldığında profilaktik steroidlerle kombinasyon halinde yüksek ve düşük dozu değerlendiriyor.

 

RG6501 (OpRegen, Lineage Cell Therapeutics), faz 1 denemesinde umut vaat eden allojenik bir retinal pigment epitel hücre tedavisidir. Subretinal olarak uygulanan tedavi, beş hastada retinanın yapısal iyileşmesine ve başlangıca kıyasla 1 yılda ortalama 12,8 harflik BCVA kazanımına yol açtı. Faz 2 denemesi (NCT05626114), subretinal doğum yöntemiyle başarıyla tedavi edilen hastaların oranının (n = 60) yanı sıra ameliyattan 3 ay sonra olumsuz olayların görülme sıklığı ve ciddiyetini değerlendiriyor.

 

 

[Kaynaklar: 1- Heier J. ReCLAIM-2 trial, a phase 2 trial of elamipretide in patients with non-central geographic atrophy. Presented at: American Society of Retina Specialists; July 14, 2022; New York, NY. 2- Runner MM, Warminski JD. Treating GA: Today and Tomorrow. Retina Today. 2023; November/December: 40-42. 3- Lad EM, Chao DL, Pepio A, et al. Pooled safety analysis of a single intravitreal injection of JNJ-1887 (gene therapy, AAVCAGsCD59) in patients with age-related macular degeneration (AMD). Invest Ophthalmol Vis Sci. 2023;64:732.4- RG6501 (OpRegen) phase 1/2a results show evidence of rapid improvement of outer retinal structure in patients with geographic atrophy secondary to age-related macular degeneration [press release]. BioSpace. October 5, 2023. Accessed November 13, 2023. https://tinyurl.com/yt8upm2t]

 

Not: Katkılarından dolayı Dr. Mehmet ÇITIRIK’a teşekkür ederiz.

 

Web sitesindeki bu bilgiyi, sunu ve yayınlarınızda aşağıdaki şekilde kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

 

(Çıtırık M, Teke MY. Coğrafik Atrofinin Güncel Tedavisi-1. http://www.retinaclub.com/ Son Güncellenme Tarihi 01/07/2024).