Retina Club

Konu Adı: 2024 Temmuz Ayın Videosu
Özet: Epiretinal membran soyma cerrahisi
Konu Tarihi: 2024-07 Ayı
Videoyu İncele

Konu Adı: 2024 Haziran Ayın Videosu
Özet: Optik pit ve seröz makula dekolmanı nedeniyle pars plana vitrektomi ve arka hyaloid çıkarılması cerrahisi
Konu Tarihi: 2024-06 Ayı
Videoyu İncele

Konu Adı: 2024 Mayıs Ayın Videosu
Özet: Submaküler eksuda plağı olan olguya yapılan retinotomi ve eksuda çıkarılması cerrahisi
Konu Tarihi: 2024-05 Ayı
Videoyu İncele

Konu Adı: 2024 Nisan Ayın Videosu
Özet: YBMD’ye bağlı submaküler hemorajisi olan olguya yapılan retinotomi ve hemoraji çıkarılması cerrahisi
Konu Tarihi: 2024-04 Ayı
Videoyu İncele

Konu Adı: 2024 Mart Ayın Videosu
Özet: YBMD skarı olan olguya yapılan skar eksizyonu, retinotomi ve otolog koroid-RPE grefti yerleştirilmesi cerrahisi
Konu Tarihi: 2024-03 Ayı
Videoyu İncele

Konu Adı: 2024 Şubat Ayın Videosu
Özet: Perforan göz yaralanması (iki taraflı kesi), hifema ve vitre içi hemorajili bir olguya yapılan vitreoretinal cerrahi
Konu Tarihi: 2024-02 Ayı
Videoyu İncele

Konu Adı: Proliferatif diyabetik retinopati ile birlikte vitre içi hemorajili bir olguya yapılan vitreoretinal cerrahi
Özet: Proliferatif diyabetik retinopati ile birlikte vitre içi hemorajili bir olguya yapılan vitreoretinal cerrahi
Konu Tarihi: 2024-01 Ayı
Videoyu İncele