Retina Club

Konu Adı: 2024 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde görme keskinliği el hareketi düzeyinde olan 14 yaşındaki erkek retina bulgusu için kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2024-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Sağ gözde görme keskinliği 1 mps, sol gözde görme keskinliği 20/25 düzeyinde olan 55 yaşındaki erkek hasta 6 aydır var olan retina bulguları nedeniyle .........
Konu Tarihi: 2024-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde görme keskinliği 3 mps düzeyinde olan 11 yaşındaki kız çocuğu sol gözde glokom nedeniyle ilaç tedavisi almaktadır ve retina bulgusu için kliniğimize..
Konu Tarihi: 2024-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyinde olan 24 yaşındaki kadın hasta retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2024-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Mart Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 0,8 düzeyinde olan 10 yaşındaki kız çocuğu retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2024-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 0,8 düzeyinde olan 18 yaşındaki kadın hastanın 3 gündür var olan retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2024-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözünde görme keskinliği 0,2 seviyesinde olan, 9 Diyoptri miyopisi olan 35 yaşındaki patolojik miyop olan erkek hastanın her iki göz renkli fundus ...
Konu Tarihi: 2024-01 Ayı
Soruyu İncele