Retina Club

Konu Adı: 2024 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde görme keskinliği el hareketi düzeyinde olan 14 yaşındaki erkek retina bulgusu için kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2024-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Sağ gözde görme keskinliği 1 mps, sol gözde görme keskinliği 20/25 düzeyinde olan 55 yaşındaki erkek hasta 6 aydır var olan retina bulguları nedeniyle .........
Konu Tarihi: 2024-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde görme keskinliği 3 mps düzeyinde olan 11 yaşındaki kız çocuğu sol gözde glokom nedeniyle ilaç tedavisi almaktadır ve retina bulgusu için kliniğimize..
Konu Tarihi: 2024-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyinde olan 24 yaşındaki kadın hasta retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2024-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Mart Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 0,8 düzeyinde olan 10 yaşındaki kız çocuğu retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2024-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 0,8 düzeyinde olan 18 yaşındaki kadın hastanın 3 gündür var olan retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2024-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2024 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözünde görme keskinliği 0,2 seviyesinde olan, 9 Diyoptri miyopisi olan 35 yaşındaki patolojik miyop olan erkek hastanın her iki göz renkli fundus ...
Konu Tarihi: 2024-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde görme keskinliği 20/25 olan 49 yaşındaki kadın hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2023-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde görme keskinliği 20/20 olan 49 yaşındaki erkek hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2023-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Sağ gözde görme keskinliği 20/25 olan 26 yaşındaki kadın hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2023-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Eylül Ayın Sorusu
Özet: Tek yumurta ikizi olan, sağ gözde görme keskinliği 20/25 olan 14 yaşındaki kadın hasta...
Konu Tarihi: 2023-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 0,6-0,7 düzeyinde olan 56 yaşındaki kadın hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2023-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 2 MPS düzeyinde olan 65 yaşındaki erkek hasta kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2023-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 20/200 olan 25 yaşındaki kadın hasta lensindeki..
Konu Tarihi: 2023-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliği 5 mps düzeyinde olan 53 yaşındaki erkek hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2023-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Sağ gözde görme keskinliği 20/20 olan 26 yaşındaki erkek sol gözde göz bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir...
Konu Tarihi: 2023-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Mart Ayın Sorusu
Özet: Sağ gözde görme keskinliği 20/20 olan 31 yaşındaki erkek hasta retina bulguları nedeniyle kliniğimize refere edilmiştir.
Konu Tarihi: 2023-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözünde görme keskinliği 0,6 seviyesinde olan ve gece görme problemi ile birlikte perifer görme kaybı şikayeti olan 37 yaşındaki erkek hastanın her iki.
Konu Tarihi: 2023-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2023 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözünde görme keskinliği 0,6 seviyesinde olan ve gece görme problemi ile birlikte perifer görme kaybı şikayeti olan 37 yaşındaki erkek hastanın...
Konu Tarihi: 2023-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözünde görme keskinliğinde azalma ve retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen...
Konu Tarihi: 2022-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözünde görme keskinliğinde azalma ve retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 16 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği her iki gözde ...
Konu Tarihi: 2022-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 7 yaşındaki erkek hastanın her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Eylül Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 19 yaşındaki erkek hastanın her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 32 yaşında erkek hastanın her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Sol gözünde görme keskinliğinde azlık ve retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 8 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği el hareketi düzeyindedir
Konu Tarihi: 2022-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Sağ gözünde görme keskinliğinde azlık ve retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 24 yaşındaki kadın hastanın görme keskinliği 0,1 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Şaşılık nedeniyle takipte olan 9 yaşındaki erkek hastanın sağ göz görme keskinliği 0,1 seviyesindedir. Hastanın sağ göz renkli fundus fotoğrafı ve fundus ...
Konu Tarihi: 2022-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 30 yaşındaki kadın hastanın görme keskinlikleri 20/20 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Mart Ayın Sorusu
Özet: Sol gözünde görme keskinliğinde azalma ve retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 20 yaşındaki erkek hastanın keskinliği 20/25 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde retina bulgusu nedeniyle kliniğimize refere edilen 30 yaşında erkek hastanın her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2022-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2022 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Sol gözde 1 aydır görme azlığı şikayeti ve vitre içi hemoraji tanısıyla kliniğimize yönlendirilen, diğer gözde görme keskinliği 20/20 olan 40 yaşında erkek..
Konu Tarihi: 2022-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde retinada lezyon görülmesi bulgusu ile refere edilen ve her iki gözde görme keskinlikleri tam düzeyinde olan 32 yaşındaki erkek hastanın ..
Konu Tarihi: 2021-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde görme keskinliğinde azalma tanısıyla refere edilen ...
Konu Tarihi: 2021-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize göz bebeği (pupil) kenarında leke görülmesi bulgusu ile refere edilen ve her iki gözde görme keskinlikleri tam düzeyinde olan 14 yaşındaki kadın ...
Konu Tarihi: 2021-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Eylül Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde retinada lezyon görülmesi bulgusu ile refere edilen ve her iki gözde görme keskinlikleri tam düzeyinde olan...
Konu Tarihi: 2021-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde görme keskinliğinde azalma ile başvuran ve görme keskinlikleri 0,4 düzeyinde olan 16 yaşındaki erkek hastanın ...
Konu Tarihi: 2021-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde görme keskinliğinde azalma ile başvuran 48 yaşındaki kadın hastanın renkli fundus fotoğrafı ve floresein anjiyografi fotoğraflarını...
Konu Tarihi: 2021-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize zaman zaman sol gözde görme keskinliğinde azalma ve maküla ödemi tanısı ile başvuran 38 yaşındaki kadın hastanın...
Konu Tarihi: 2021-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize çocukluğundan bu yana her iki gözde görme keskinliğinde düşüklük şikayeti ile başvuran 19 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği sağ gözde 0,1...
Konu Tarihi: 2021-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde görme keskinliğinde azalma ile başvuran 33 yaşındaki kadın hastada kliniğe ilk başvuru anındaki ve tedaviden 1 yıl sonraki fundus foto
Konu Tarihi: 2021-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Mart Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde görme keskinliğinde azalma ile başvuran 11 yaşındaki kadın hastada makülada epiretinal membran tespit edilmiş olup...
Konu Tarihi: 2021-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 47 yaşındaki kadın hastanın tip 1 diyabet tanısı mevcuttur. Sağ gözü 0,1 düzeyinde gören olgunun ilk başvuru ve anti-VEGF uygulandıktan 4..
Konu Tarihi: 2021-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2021 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 39 yaşındaki erkek hastanın tip 1 diyabet tanısı mevcuttur. Her iki göz için 3 kez geçirilmiş vitrektomi cerrahisi öyküsü vardır...
Konu Tarihi: 2021-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize son 1 yıldır sol gözde görme keskinliğinde azalma şikâyetiyle başvuran 14 yaşındaki erkek hastanın görmesi 1 mps düzeyindedir.
Konu Tarihi: 2020-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde doğumdan bu yana görme azlığı şikâyetiyle getirilen 9 yaşındaki mental retarde erkek hastanın fundus fotoğrafını görmektesiniz.
Konu Tarihi: 2020-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliğinde azalma şikâyetiyle başvuran 39 yaşındaki kadın hastanın Sistemik Lupus Eritematozus tanısı mevcuttu...
Konu Tarihi: 2020-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Eylül Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde görme keskinliğinde azalma şikâyetiyle başvuran 48 yaşındaki kadın hastanın sağ göz görme keskinliği 0,4 düzeyindedir.
Konu Tarihi: 2020-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize 10 gündür sağ gözde görme keskinliğinde azalma şikayetiyle başvuran 28 yaşındaki erkek hastanın sağ göz görme keskinliği 0,4 düzeyindedir.
Konu Tarihi: 2020-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 10 yıldır hipertansiyonu olan, 53 yaşındaki erkek hastanın sol gözünde görme keskinliği el hareketi düzeyindedir.
Konu Tarihi: 2020-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözünde görme azlığı şikâyetiyle başvuran 67 yaşındaki kadın hastanın görme keskinliği sağ gözde 0,7, solda 0,8 düzeyindedir...
Konu Tarihi: 2020-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 30 yıllık DM tanısı olan 63 yaşındaki kadın hastanın görmesi el hareketi düzeyindedir.
Konu Tarihi: 2020-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran karanlıkta görmesi bozuk olan 11 yaşındaki erkek hastanın sağ gözünde görme keskinliği 0,7 ve sol gözünde 0,9 düzeyindedir. Her iki göz ...
Konu Tarihi: 2020-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Mart Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 11 yaşındaki erkek hastanın sağ gözünde mikrosferofaki nedeniyle ön kameraya lens luksasyonu olmuştur. Sonrasında pupil bloğu sonucu sağ
Konu Tarihi: 2020-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize çocukluktan bu yana sağ gözde görme azlığı nedeniyle başvuran 28 yaşındaki kadın hastanın görme keskinliği sağ gözde 3 mps, sol gözde 20/20 düzeyind
Konu Tarihi: 2020-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2020 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize rutin göz muayenesi nedeniyle başvuran 8 yaşındaki kız hastanın görme keskinliği...
Konu Tarihi: 2020-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve her iki gözünde görme keskinliğinde azalma ve fotopsi şikâyeti olan 27 yaşındaki kadın hastanın her iki gözde görme keskinliği 0,1 düzey
Konu Tarihi: 2019-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve sağ gözünde görme keskinliğinde azalma şikâyeti olan 30 yaşındaki kadın hastanın sağ gözde görme keskinliği 0,7 düzeyinde olarak tespit
Konu Tarihi: 2019-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Daha önce katarakt ameliyatı geçiren ve son 2 yıldır sağ göz görme keskinliğinde azalma olduğu halde hastaneye başvurmayan 65 yaşındaki erkek hastanın görme kes
Konu Tarihi: 2019-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Eylül Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve her iki gözünde görme keskinliğinde azalma şikâyeti olan 38 yaşındaki erkek hastanın sağ gözde görme keskinliği 0,5 düzeyinde olarak tes
Konu Tarihi: 2019-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve her iki gözünde görme keskinliğinde azalma şikâyeti olan 12 yaşındaki erkek hastanın sol gözde görme keskinliği 0,4 düzeyinde olarak tes
Konu Tarihi: 2019-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve her iki gözünde görme keskinliğinde azalma şikayeti olan 34 yaşındaki erkek hastanın sağ gözde görme keskinliği 20/20, sol gözde 3 mps d
Konu Tarihi: 2019-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve her iki gözünde görme keskinliğinde azalma şikayeti olan 35 yaşındaki erkek hastanın sağ gözde görme keskinliği 3 mps düzeyinde olarak t
Konu Tarihi: 2019-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran ve her iki gözünde 20 yıldır görme keskinliğinde azalma şikayeti olan 33 yaşındaki erkek hastanın sağ gözde görme keskinliği 0,1 düzeyinde
Konu Tarihi: 2019-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde görme keskinliğinde azalma şikâyetiyle başvuran 30 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği el hareketleri düzeyinde olarak tespit edilmi
Konu Tarihi: 2019-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Mart Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize rutin göz muayenesi ve her iki gözde uçuşmalar şikayetiyle başvuran 60 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği her iki gözde 0,9 düzeyinde olarak
Konu Tarihi: 2019-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2019 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize rutin göz muayenesi ve gece görmede zorluk şikayetiyle başvuran 15 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği her iki gözde 20/20 düzeyinde olarak te
Konu Tarihi: 2019-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde 2 gündür ağrısız ani görme kaybı şikâyeti ile başvuran 57 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği el hareketi düzeyinde olarak tespit ed
Konu Tarihi: 2018-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Malign melanom ön tanısı düşünülerek kliniğimize sevk edilen 60 yaşındaki kadın hastanın sağ gözünün görme keskinliği 20/20 dir. Hastanın renkli fundus, fundus
Konu Tarihi: 2018-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Her iki gözde görme keskinliğinde azalma nedeniyle retina birimimize yönlendirilen 52 yaşındaki bayan hastanın sağ gözünde görme keskinliği 0,5 düzeyinde olarak
Konu Tarihi: 2018-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Eylül Ayın Sorusu
Özet:
Konu Tarihi: 2018-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 34 yaşındaki bayan hastanın sol gözde görme keskinliği 0,8 düzeyindedir ve bu gözünde skotom tarif etmektedir. Hastanın renkli fundus, flor
Konu Tarihi: 2018-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 70 yaşındaki bayan hastanın sağ gözde görme keskinliği 20/25 düzeyindedir ve hastada Optik Pit belirlenmiştir. Hastanın renkli fundus, flor
Konu Tarihi: 2018-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 58 yaşındaki erkek hastanın her iki gözde görme keskinliği 20/20 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Hastanın renkli fundus, floresein anji
Konu Tarihi: 2018-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 17 yaşındaki erkek hastanın sağ gözde görme keskinliği 0,4 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Hastanın renkli fundus, floresein anjiyograf
Konu Tarihi: 2018-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Gece görme azlığı ve her iki gözünde görülen fundus bulguları nedeniyle retina birimimize yönlendirilen 27 yaşındaki erkek hastanın her iki gözde görme keskinli
Konu Tarihi: 2018-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Mart Ayın Sorusu
Özet: Rutin muayenede sol gözünde görülen fundus bulguları nedeniyle retina birimimize yönlendirilen 58 yaşındaki bayan hastanın her iki gözde görme keskinliği 20/20
Konu Tarihi: 2018-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Rutin muayenede görülen fundus bulguları nedeniyle retina birimimize yönlendirilen 17 yaşındaki bayan hastanın her iki gözde görme keskinliği 0,9 düzeyinde olar
Konu Tarihi: 2018-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2018 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Rutin muayenede görülen fundus bulguları nedeniyle retina birimimize yönlendirilen 52 yaşındaki bayan hastanın her iki gözde görme keskinliği 0,9 düzeyinde olar
Konu Tarihi: 2018-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Aralık Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 62 yaşındaki bayan hastanın sol gözde görme keskinliği 0,1 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Hastanın yatay ve oblik OCT görüntüsü ile FA
Konu Tarihi: 2017-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Kasım Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 15 yıldır diyabet tanısı olan 58 yaşındaki bayan hastanın sağ gözde görme keskinliği 0,1 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Hastanın yatay
Konu Tarihi: 2017-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Ekim Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran görme keskinliği tam (20/20) düzeyinde olan 9 yaşındaki kız hastanın renkli fundus fotoğrafı ve floresein anjiyografi görüntüsüne bakarak t
Konu Tarihi: 2017-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Eylül Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran yaşa bağlı maküla dejenerasyonu tanısı ile intravitreal anti-VEGF enjeksiyonu yapılan ve görme keskinliği 5 mps düzeyinde olan hastanın dik
Konu Tarihi: 2017-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Ağustos Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 20 yıldır diyabet tanısı olan 65 yaşındaki bayan hastanın sol gözde görme keskinliği 5 mps düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Hastanın dik
Konu Tarihi: 2017-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Temmuz Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 65 yaşındaki erkek hastanın sağ gözde görme keskinliği 0,2 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon öy
Konu Tarihi: 2017-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Haziran Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 65 yaşındaki bayan hastanın görme keskinliği 0,1 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Diyabet öyküsü olan hastanın diğer gözünde görme keski
Konu Tarihi: 2017-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Mayıs Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 25 yaşındaki erkek hastanın her iki gözünde görme keskinliği 0,5 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Sağ göze ait renkli fundus fotoğrafı,
Konu Tarihi: 2017-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Nisan Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize başvuran 80 yaşındaki bayan hastanın sağ göz görme keskinliği 0,8 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. FAF ve dikey OCT görüntüsü aşağıda görünen has
Konu Tarihi: 2017-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Mart Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimizde Santral Seröz Koryoretinopati tanısıyla takip edilen 37 yaşındaki erkek hastanın sol göz görme keskinliği 0,3 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. O
Konu Tarihi: 2017-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Şubat Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde 5 yıldır gittikçe artan görme azlığı şikâyeti ile başvuran 19 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği her iki gözde 5 mps düzeyinde
Konu Tarihi: 2017-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2017 Ocak Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sağ gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran 34 yaşındaki bayan hastanın görme keskinliği 0,3 düzeyinde olarak tespit edilmiştir. Sol göz görme kesk
Konu Tarihi: 2017-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 12 Ayın Sorusu
Özet: 2016 12 Ayın Sorusu Kliniğimize sağ gözde 2 aydır görme azlığı şikâyeti ile başvuran 32 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği 0,1 düzeyinde olarak tespit ed
Konu Tarihi: 2016-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 10 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde çocukluktan bu yana görme azlığı şikâyeti ile başvuran yüksek miyopili 30 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği iki gözde tashihle
Konu Tarihi: 2016-11 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 10 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize her iki gözde 2 gündür görme azlığı şikâyeti ile başvuran 29 yaşındaki erkek hastanın görme keskinliği her iki gözde 0,1 düzeyinde olarak tespit edi
Konu Tarihi: 2016-10 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 09 Ayın Sorusu
Özet: 1 yıl önce iskemik üst temporal retinal ven tıkanıklığı geçirmiş olan 63 yaşındaki erkek hastanın sağ gözüne ait geniş açılı OCT görüntülemesi ve ultrasonografi
Konu Tarihi: 2016-09 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 08 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimizde 1 hafta önce sağ gözde retina dekolman cerrahisi geçirmiş olan 54 yaşındaki bayan hastaya ait OCT kesitinde görünen patoloji ve bunu sebebi için ne
Konu Tarihi: 2016-08 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 07 Ayın Sorusu
Özet: Bu ay size her iki gözde benzer özellikte lezyon bulunan görme keskinliği düzeyi bilateral 0,5 olan 57 yaşındaki erkek hastaya ait OCT kesiti verilmiş ve teşhis
Konu Tarihi: 2016-07 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 06 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sol gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran ve sağ gözünde belirgin bir şikâyeti olmayan 52 yaşındaki bayan hastanın görme keskinliği sağda tam sol
Konu Tarihi: 2016-06 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 05 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize sol gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran 37 yaşındaki bayan hastanın görme keskinliği sağda 0,9 solda 0,7 düzeyinde olarak tespit edilmiştir.
Konu Tarihi: 2016-05 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 04 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize 50 gündür sağ gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran 33 yaşındaki bayan hastada görme keskinliği el hareketi düzeyinde olarak tespit edilmiştir.
Konu Tarihi: 2016-04 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 03 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize 56 yaşında sağ gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran erkek hastada görme keskinliği el hareketi düzeyinde olarak tespit edilmiştir.
Konu Tarihi: 2016-03 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 02 Ayın Sorusu
Özet: 38 yaşında sol gözde görme azlığı ve kırık görme şikâyeti ile başvuran erkek hastada görme keskinliği 0,8 düzeyinde olarak tespit edilmiştir.
Konu Tarihi: 2016-02 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2016 01 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize 42 yaşında sol gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran erkek hastada görme keskinliği 0,1 olarak tespit edilmi
Konu Tarihi: 2016-01 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2015 12 Ayın Sorusu
Özet: Kliniğimize 75 yaşında sol gözde görme azlığı şikâyeti ile başvuran hastada görme keskinliği 0,4 olarak tespit edilmiştir. Hastanın hipertansiyon dışında bir si
Konu Tarihi: 2015-12 Ayı
Soruyu İncele

Konu Adı: 2015 11 Ayın Sorusu
Özet: Ayın videosu linkinde size Terson sendromlu ve vitre içi hemorajili olguya yapılan vitrektomi cerrahisini sunmaktayız. Bu olgunun ameliyat öncesi renkli fundus
Konu Tarihi: 2015-11 Ayı
Soruyu İncele