Retina Club

Multicolor (Çok Renkli) Retinal Görüntüleme

Multicolor (Çok Renkli) Retinal Görüntüleme

 Multicolor (çok renkli) görüntüleme (MCG), klinik kullanıma girmiş olan en güncel in vivo retinal görüntüleme yöntemidir. Bu teknolojide eş zamanlı olarak üç farklı dalga boylu lazer kullanılarak retina ve optik disk taranır. İnfrared (815 nm), yeşil (518) ve mavi (486 nm) lazer kullanılır. Her bir lazer retinanın farklı katlarına penetre olur ve retinanın farklı üç katmanının görüntülenmesini sağlar.

İnfrared lazer en derin katmana penetre olarak fotoreseptör, RPE (retina pigment epiteli) ve koroidin detaylı görüntüsünü sağlar. Yeşil lazer orta retina katlarına ulaşır ve hemoglobin tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kan damarları, hemoraji ve eksüdanın görünürlüğünü kolaylaştırır. Mavi lazer derine penetre olamadığı için retina sinir lifi, gangliyon hücre, makuler pigment ve retina yüzeyindeki patolojilerin görüntülenmesine yardım eder.

Konfokal tarayıcı lazer oftalmoskop (CSLO) kullanan optik koherens tomografi (OCT) cihazına multicolor modu eklenerek çekim yapılabilmektedir. CSLO sayesinde minimum ışık saçılmasına bağlı yüksek çözünürlülüğe sahip görüntüler alınır. Eş zamanlı göz takip sistemi ve azaltılmış görüntü kirliliği de görüntü kalitesini arttırır. Çok yoğun olmayan kataraktlı gözlerde de görüntü imkânı sağlar. Küçük pupilladan görüntü alınabilir, ancak pupilla dilatasyonu ile optimum kalitede görüntü alınır. Multicolor görüntü, retinayı doğal renginde gösterirken optik disk karanlık görünür.

Multicolor fundus görüntülemede optik disk ve çukurluğu, retinal damarlar ve büyük koroidal damarların görüntüsü renkli fundus fotoğrafındakine kıyasla daha belirgindir.

MCG sayesinde renkli fundus fotoğrafında ayırt edilemeyen bir takım patolojiler daha net ve detaylı görülebilir. Diyabetik retinopati ve YBMD tarama programları daha kolay ve güvenilir gerçekleşebilir.

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Hazırolan D. Multicolor (Çok Renkli) Retinal Görüntüleme. Güncel Retina 2017;1(1):12-16.]