Retina Club

Fundus Flöresein Anjiyografi

Floresein Anjiyografi

Yaklaşık 50 yıl önce tanımlanan ve kullanıma giren bir görüntüleme yöntemi olan fundus flöresein anjiyografi (FA) normal ve patolojik durumlarda retina ve koroidin incelenmesini sağlar. Yeni geliştirilen görüntüleme tekniklerine karşın hala retina patolojilerinin tanısında olmazsa olmaz, iskeminin gösterilmesinde ise altın standart olmayı sürdürmektedir.

Anjiyografide kullanılan boya olan Sodyum (Na) flöresein bir hidrokarbondur. Petrolün yan ürünlerinden sentezlenen bir kimyasal boyadır. Üç mililitre %25’lik veya 5 mililitre %10’luk solüsyon olarak piyasada bulunmaktadır. FA, Sodyum flöreseinin flöresans yayma özelliğini temel alan bir yöntemdir. Flöresans, bir molekülün belli bir ışıkla aktive olup yükseltgenmesi ve foton yayarak tekrar indirgenmesi sırasında ışık yaymasıdır. Sodyum flöresein, 465-490 nm aralığındaki mavi ışığı absorbe eder ve 520-530nm dalga boyunda sarı-yeşil ışığı yayar.

Flöresein ön kol veninden enjekte edildikten sonra periferik kanda % 80 i proteine, çoğu da albümine bağlanır. Bağlı olan molekülün flöresans özelliği yoktur. Serbest olan, ışıkla aktive olup flöresans yayar.

Retinanın iç katları retinal dolaşımdan, dış katları ise koroidal dolaşımdan beslenir. Retina damarları iç kan-retina bariyerini, retina pigment epiteli (RPE) ise dış kan-retina bariyerini oluşturur. Retina damarları ve pigment epiteli, bağlı ya da bağlı olmayan flöresein molekülüne geçirgen değildir. Koryokapillaris ise serbest flöresein molekülüne geçirgendir. Serbest flöresein koryokapillarisden sızar, ancak pigment epitelinde bir defekt olmadıkça koroiddeki flöresein retina altına geçemez. RPE flöreseine geçirgen değilse de, koryokapillarisden serbest flöreseinin sızması sonucu retina pigment epiteli altında, fonda diffüz bir flöresans görülür. Retina pigment epitelindeki melanin miktarı arka fondaki koroidal flöresansın ne ölçüde geçirildiğini tayin eder. Normal koşullarda optik diskde koryokapillerisden olan sızıntı nedeniyle geç dönemde boyanma olur ve hiperflöresans görülür ancak disk sınırlarından sızıntı yoktur.

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Kalaycı D. Fundus Flöresein Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):22-27.]