Retina Club

Adaptif Optiks

Adaptif Optiks

Adaptif Optiks (AO), aberasyonları düzelterek retinal mikro yapıların yüksek çözünürlükte görüntülenebilmesine imkân veren yeni bir cihazdır. AO ilk olarak Horace Babcock tarafından astronomi alanında zamana bağlı aberasyonların telafi edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Takip eden yıllarda elde edilen görüntü kalitesinin arttırılması amacıyla yüksek çözünürlüklü tüm mikroskoplara uygulanmaya başlanmıştır. Oftalmoloji alanında 1997 yılında kullanılmaya başlanan AO yönteminde amaç aberasyonların ölçülmesi,  düzeltilmesi ve böylece görüntü kalitesinin yükseltilmesidir.

AO görüntüleme sistemlerinin iki temel bileşeni vardır. Bunlar; aberasyonların ölçülmesini sağlayan Wavefront Sensor (WFS) ve ölçülen aberasyonların düzeltilmesini sağlayan wavefront düzelticidir. AO sistemler, bu iki temel bileşenden oluşan üç parçalı düzenekler olarak dizayn edilmiştir: WFS, kontrol bilgisayarı ve deforme olabilen aynalar (DA).

AO uygulamalarının amacı retinal dokulardan çok yüksek çözünürlükte net ve detaylı görüntü alınmasını sağlamaktır. Burada hedeflenen retinal dokular öncelikle fotoreseptörler, RPE, damar yapıları ve retinal dolaşım, lamina kribroza ve retina sinir lifi tabakası (RSLT) olmaktadır.

AO’nun oftalmolojik uygulamaları henüz erken evrededir ve tüm bu kısıtlılıklarına rağmen retina görüntü kalitesinde ve çözünürlüğünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Cihazın teknik ve analitik özelliklerinin geliştirilmesi ve dünyada normatif data verilerin belirlenmesi konusunda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalarının sonuçlarının incelenebileceği yakın gelecekte AO normal ve patolojik retinanın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılabilecektir. AO uygulamalarının sağladığı üstünlükler normal yapıların daha iyi tanınması, hastalık süreçlerinin semptomatik olmadan tanınabilmesi, tedavinin takibi gibi konularda pek çok önemli katkılar sağlayacaktır…

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Uğurlu N, Taşlıpınar AG, Şengün A. Retinal Görüntülemede Adaptif Optiks. Güncel Retina 2017;1(1):85-90.]