Retina Club

İndosiyanin Yeşili Anjiyografi

İndosiyanin Yeşili Anjiyografi

İndosiyanin yeşili (İSY) koroidin görüntülenmesinde floreseine karşı çok sayıda avantaja sahiptir. İndosiyaninin fiziksel özellikleri, boyanın; üzerindeki melanin, ksantofil pigment, seröz-anjinöz sıvı ve lipid eksudalardan görüntülenmesine izin verir. Özellikle indosiyanin yeşili anjiyografi (İSYA) için dizayn edilmiş, yüksek rezolüsyonlu dijital fundus kameraların ve konfokal tarayıcı laser oftalmoskopların (SLO) kullanımı koroid vasküler lezyonlarına ilginin ve farkındalığın büyümesine yol açmış ve oftalmoloji camiasında İSYA’nın hızlıca yayılmasını kolaylaştırmıştır.

İSYA için kullanılan çok sayıda cihaz bulunmaktadır. Bunlar 2 ana kategoriye ayrılabilir: Dijital fundus kameralar ve SLO’lar. Bu cihazlarla çekilen İSYA’lar farklı özellikler gösterir. Ayrıca bir saniyede elde edilen görüntü sayısı da farklıdır. SLO sistemleri ile bir saniyede 12 imaj elde edilirken, dijital fundus kameralarla saniyede bir görüntü alınmaktadır. İSY boyasının intravenöz enjeksiyonunda kullanılan cihaza göre konsantrasyon ve hazırlık değişmektedir. Fundus kameralar için standart konsantrasyon 5 ml ile çözücü ile çözülmüş 25 mg dır. Küçük pupillaya sahip veya pigmentli fundusu olanlarda bu miktar 50mg’a çıkabilir. SLO için standart doz 3 ml çözücü ile çözülmüş 25 mg dır ve 1 ml solüsyon enjekte edilir. Kullanılan çözücü salin veya kombine floresein anjiyografi de çekilecekse -20-25 konsantrasyonda sodyum floresein solüsyonu olabilir. İntravenöz İSY enjeksiyonu hızlı olmalı ve arkasından 5 ml salin flaş tarzında verilmelidir.

Bilindiği gibi FA arteriyel, arteriovenöz ve venöz fazları içerir. Benzer şekilde İSYA için retinal arterin henüz dolmadığı bir erken faz, hem arter hem venin dolduğu orta faz ve enjeksiyondan 10 dakika sonrasına denk gelen bir geç veya resirkülasyon fazı tanımlanabilir.

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Afrashi F. İndosiyanin Yeşili Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):28-31.]