Retina Club

Fundus Otoflöresans

Fundus Otoflöresans

Otoflöresans; Sodyum flöresein veya indosiyanin yeşili gibi flöresan boya maddesi verilmeksizin, florofor moleküllere bağlı olarak gözdeki yapıların belirli bir dalga boyundaki ışıkla uyarılması sonucu daha uzun dalga boyunda ışık yaymasıdır.

Fundus otoflöresans (FOF) ise tek katlı retina pigment epitelindeki (RPE) lipofusin ve duyu retina altı alanda oluşan diğer floroforların oluşturduğu otoflöresansın konfokal tarayıcı lazer oftalmoskop (SLO) veya modifiye fundus kameraları ile noninvaziv olarak görüntülenmesidir.

Retina pigment epitelinin önemli görevlerinden biri fotoreseptör dış segmentlerinin fagositozu ve lizozomal enzimler yolu ile sindirilmesidir. Poliansatüre yağ asitleri ve görme siklusunun ürünlerini taşıyan bu segmentlerin fagositozu etkili bir biçimde yapılır. Fakat kimyasal parçalanmaya uygun olmayan bir grup vardır ki buda RPE lizozomlarında birikir. Bu biriken materyal lipofusin olarak adlandırılır ve otoflöresansın esas kaynağıdır. RPE’de lipofusinin varlığı dış segment yenilenmesini kapsayan metabolik aktivitenin bir göstergesidir. Dolayısı ile lipofusin oluşumu neredeyse tamamen sağlıklı bir görme siklusu ve diyetle alınan vitamin-A’ya bağımlıdır. Artmış otoflöresans, fotoreseptör dış segment disklerinin artmış fagositozundan ya da retina pigment epitelinde kazanılmış veya herediter bir defektden dolayı tam olmayan sindirme nedeni ile oluşabilirken;  otoflöresans sinyalinin azalması ise blokaj, vitamin A siklusunun bozulması, fotoreseptör yada retina pigment epitelinin azalması ya da yokluğunun bir sonucudur.

Lipofusinin ana floroforu A2E komponentidir ve RPE’e olan toksik etkilerden sorumludur. Başlıca toksik etkiler, hücre membranlarına hasar, lizozomal enzimlerin inaktivasyonu, fototoksik etki, reaktif oksijen radikallerinin oluşması, fagosite edilmiş materyalin yıkımının engellenmesi, RPE apopitozu ve DNA hasarıdır. Yaşlanmaya bağlı az miktarda ve diffüz lipofusin birikimi fizyolojik kabul edilir. 70 yaş üzerinde RPE sitoplazmasının -33’ü lipofüsin ve melanolipofüsinden oluşmaktadır. Deneysel çalışmalar otoflöresan sinyalin bir kısmının lipofüsinden zengin mikroglia ve makrofajlardan da oluştuğunu göstermiştir. Bu hücreler de yaşla birlikte artmaktadır…

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Şermet F. Fundus Otofloresans. Güncel Retina 2017;1(1):46-56.]