Retina Club

Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi

Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi

 Fundus muayenesinde retinanın tamamına yakını görebilsek de saptanan patolojilerin görüntülenmesi hastanın takibi, tedaviye yanıtının tespiti açısından hayati öneme sahiptir. Ancak standart cihazlar ile fundusun maksimum 50°lik kısmı görüntülenebilmektedir. ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retinopathy study) protokolünde belirtilen 7 alan görüntüleme ile ise görüntülenebilen alanın büyüklüğü ancak 75°’ye çıkarılabilmektedir. Bu prosedür pupillanın çok iyi dilate edilmesini, tecrübeli ve sabırlı bir teknisyenin hastaya minimum 16 kez flaş uygulaması gerektirmektedir. Bu nedenle pratikte çok sık uygulanamamaktadır.

Fundusun günümüze kadar elde edilen en geniş görüntülerini sağladığı için ultra geniş açı görüntüleme (GAG) yöntemi olarak tanımlanan “Optomap” (Optos PLC, Dunfermline, İngiltere) cihazının geliştirilmesi ise 2000 yılına dayanmaktadır. Retinanın 200°’lik kısmının yani yüzey alanının yaklaşık % 82 sinin görüntülendiği bu sistem elipsoid dual odaklı ayna sistemi ile tarayıcı lazer oftalmoskobun kombinasyonuna dayanmaktadır. Cihaz 0.25 saniyede bir tarama yapmakta ve 3000x3000 dpi rezolüsyonunda görüntü sağlamaktadır. Diğer fundus fotoğraf cihazlarından farklı olarak yeşil ve kırmızı dalga boylu lazer ile alınan görüntülerin kombinasyonu ile renkli fundus resmi, mavi lazer ile anjiyografi görüntüleri alınmaktadır. Mavi, yeşil ve kırmızı dalga boylu lazerle alınan görüntülerin izole olarak da değerlendirmesi retinanın farklı katmanlarındaki patolojilerin daha net görüntülenmesine imkân sağlamaktadır. Yeşil lazer (532nm) sensörlü retina ve RPE, kırmızı (633nm) dalga boylu lazer ise RPE-koroid tabakalarının daha hassas görüntülerini sağlamaktadır. Fundus flöresein anjiyografi (FFA) çekiminde kullanılan mavi dalga boylu lazer (488nm) ile elde edilen fundus görüntüleri perifer retinanın otoflöresan görüntülerini de sağlamaktadır ve bu özelliği “perifer otoflöresans” kavramını gündeme getirmiştir. İleriki kısımlarda daha detaylı olarak değinilecek olan bu kavram makülayı etkilediğini düşündüğümüz birçok hastalığa perifer retinada eşlik eden bulguların saptanmasına imkân sağlamış ve bu hastalıklara farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Retinanın internal olarak 200°, eksternal olarak 135°’lik kısmının görüntülendiği ultra-GAG sisteminin en önemli avantajı bu görüntülerin pupillayı büyütmeden de alınabilmesidir…

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Turgut Öztürk B. Geniş Açı Görüntüleme ve Anjiyografi. Güncel Retina 2017;1(1):32-37.]