Retina Club

Ultrasonografi ve Ultrason Biyomikroskobisi

Ultrasonografi ve Ultrason Biyomikroskobisi

Ultrasonografi (USG) insanların işitemeyeceği frekanstaki (>20000 Hz) ses dalgalarının kullanılmasıyla yapılan gerçek zamanlı bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Transduserde önceden ayarlanan sabit frekansta oluşturulan ses dalgaları dokuya ulaşır ve yansır. Dokuların yansıtıcılığının farklı olması nedeniyle yansıyan ses dalgalarının geri dönüşündeki gecikme zamanı piezzoelektrik transduser aracılığıyla elektrik sinyallerine dönüşür. Bu dönüşüm ile de monitörde gerçek zamanlı görüntü meydana gelir. Transdusere geri dönen ses dalgalarına eko denilmektedir, buna göre de görüntüde hipoekoik, hiperekoik ve anekoik alanlar oluşur.

Tıbbi görüntülemede kullanım alanlarına göre USG cihazlarının oluşturduğu ses dalgalarının frekansı değişkenlik göstermektedir. Frekans düştükçe dalga boyunun artması ve buna bağlı olarak penetrasyon derinliğinde artış olmaktadır fakat çözünürlüğün de düştüğü akılda tutulmalıdır. Yüksek frekansta ise dalga boyunun daha düşük olması sebebiyle dokularda absorbsiyon arttığından penetrasyon derinliği azalmaktadır. Oküler dokuların yüzeyel olması nedeniyle ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesi gerektiğinden dolayı daha yüksek frekansta ses dalgaları kullanılmaktadır. Oftalmolojide kullanılan ultrasonografi yöntemleri üç ana başlıkta değerlendirilebilir; A-mod, B-mod…

Ultrason Biyomikroskopi (UBM)

Ultrasonik biyomikroskopide de ses dalgalarının penetrasyonu ile mikroskobik düzeyde ayrıntılı görüntü elde edilmesi amaçlanmıştır. 5 mm derinlikteki ön segment yapılarının ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla yüksek frekansta (35-50 MHz), 4-5 mm penetrasyon derinliğine sahip ses dalgaları kullanılır. Arka segmentin değerlendirilmesinde daha derin dokuların görüntülenmesi amaçlandığından daha düşük frekansta (10 MHz) ses dalgaları kullanılmaktadır, dolayısıyla da çözünürlük daha düşük olmaktadır (940 mikron). Yüksek frekanslı UBM’lerde farklı firmaların ticari ürünleri arasında çözünürlük yönünden fark olabilmektedir (10-40 mikron)…

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Küçükevcilioğlu M, Akıncıoğlu D, Durukan AH. Oftalmolojide Ultrasonografi ve Ultrason Biyomikroskopisi. Güncel Retina 2017;1(1):75-80.]