Retina Club

Pediatrik Hastalarda Geniş Açılı Dijital Görüntüleme Sistemleri

Pediatrik Hastalarda Geniş Açılı Dijital Görüntüleme Sistemleri

Günümüzde, yenidoğan yoğun bakımındaki iyileşmeler ve gelişmeler sayesinde prematüre doğan bebeklerin yaşam şansı artmaktadır. Giderek daha prematüre yenidoğanların yaşatılması sonucunda, doğum sonrası karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak zorlaşmaktadır. Özellikle 1500 gramın ve 32 haftanın altında doğan yenidoğan bebeklerin en önemli sorunlarından birisi de prematüre retinopatisidir (PR). Retinanın vazoproliferatif bir hastalığı olan PR, infantil ve çocukluk döneminin en önemli görme kaybı nedenidir.

PR’nin tedavisi için zamanlama çok önemlidir. PR muayenesi yapan oftalmologlar arasında, hastalığın takip aralıkları, tedavi zamanlaması ve artı hastalığının tespiti konularında farklı görüş ve uygulamalar görülebilmektedir. Verilerin paylaşılması, olguların danışılması ve böylelikle PR’ye dair yaklaşım standartlarının belirlenmesi için kaliteli retinal fotoğraflara ihtiyaç duyulur. Ayrıca, PR’nin tanı ve tedavisinde ortaya çıkan tıbbi ve medikolegal sorunlar ülkemizde ve dünyada giderek daha çok görülmektedir. Bu durumlarla başa çıkmak isteyen oftalmologlar, muayenelerini kayıt altına almak için, bu yaş gruplarında kullanılabilecek, görüntüleme sistemleri talep etmektedirler. Bu nedenlerin yanı sıra, özellikle çok geniş coğrafyalara sahip ülkelerde, dijital görüntüleme sistemleri sayesinde teletıptan (telemedicine) faydalanılır.

Geniş açılı görüntüleme sistemleri optik disk ve makülayı içine alarak neredeyse ekvatora kadar olan retinanın fotoğraflarını çekerler. Bu cihazlar ile konvansiyonel indirek binoküler video-oftalmoskoptan elde edilen analog görüntülerden daha yüksek kalitede, dijital görüntüler elde edilir. Böylece hastalara ait resimlerin, işlenmesi, yorumlanması, ağ üzerinde aktarılması kolaylaşır. Bu kameralar fotoğraf çekerlerken, korneaya temas ederler ve ön segmenti de görüntüleyebilirler. Korneayı korumak ve yeterli kalitede fotoğraflar elde etmek için, kamera ile kornea yüzeyi arasını dolduran bir jel kullanılır…

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Özdemir Ö. Pediatrik Hastalarda Geniş Açılı Dijital Görüntüleme Sistemleri. Güncel Retina 2017;1(1):38-45.]