Retina Club

Fundus Kamera ve Renkli Fundus Fotoğrafı

Fundus Kamera ve Renkli Fundus Fotoğrafı

Fundus kamera, bağlı bir kamera ile özelleştirilmiş düşük güçlü bir mikroskoptur. Optik tasarımı indirekt oftalmoskopa dayanmaktadır. Fundus kameralar, merceklerin optik açıları olarak kabul edilen görüş açısı ile tanımlanır. Normal görüş açısı olarak kabul edilen 30° lik bir açı, gerçek hayattan 2,5 kat daha büyük bir film görüntüsü oluşturur. Dar açılı bir fundus kamera, 20° veya daha düşük bir görüş açısına sahiptir. Geniş açılı fundus kameralar ise görüntüleri 45° ile 200° arasında yakalar ve orantılı olarak daha az retinal büyütme sağlar. Geleneksel fundus fotoğrafları ile retinada 30-45 (bazı kameralarda 30-50) derecelik alan görüntülenebilirken yedi bölge birleştirilmesi tekniği uygulanarak 75 derecelik retina alanı görüntülenebilmektedir. Geniş açılı fundus görüntüleme yöntemleri kullanarak ise retinada 200 dereceye kadar görüntü alanı elde edilebilmektedir…

Renkli fundus fotoğrafı, retina optik disk, maküla ve arka kutuptan oluşan gözün en iç yüzeyinin fotoğraflanması işlemidir. Fundusa ait fotoğrafların elde edilmesi, incelenmesi ve karşılaştırılması retina hastalıklarının izlemi ve tedavisi açısından son derece önemlidir. Retina hastalıklarının ilk belirlenmesi fundus muayenesi ile ortaya konmaktadır. Bu nedenle renkli fundus fotoğrafı; hastalığın başlangıcı, takibi ve tedavisinde büyük önem arz etmektedir. Fotoğraflar daha önce film şeritleri üzerine kaydedilirken artık günümüzde bu kayıtlar dijital ortamlarda yapılmaktadır. Renkli fundus fotoğrafı, renkli, red-free ve stereo fundus fotoğraflarını içerir. Bunların içinde streo görüntünün elde edilmesinde teknik farklılık vardır. Stereo görüntü diğer fotoğraflardan farklı olarak iki fotoğrafın çekimi ile elde edilir…

Retina görüntülemelerindeki hızlı gelişmelere rağmen fundus kamera ve renkli fundus fotoğrafı halen kullanılmaya devam edilmektedir. Diyabetik retinopatinin günümüzde en sık kullanılan sınıflandırılmasında fundus görüntüsünün önemi yerini korumaktadır.

Devamı için tıklayınız

[Kaynak: Çıtırık M, Teke MY. Fundus Kamera ve Renkli Fundus Fotoğrafı. Güncel Retina 2017;1(1):7-9.]