Retina Club

Konu Adı: Coğrafik Atrofinin Güncel Tedavisi-1
Özet: Coğrafik Atrofinin Güncel Tedavisi-1
Konu Tarihi: 2024-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-3
Özet: Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-3
Konu Tarihi: 2024-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-2
Özet: Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-2
Konu Tarihi: 2024-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-1
Özet: Vitreoretinal Cerrahi Aletlerinde 3D Baskı-1
Konu Tarihi: 2024-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-3
Özet: Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-3
Konu Tarihi: 2024-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-2
Özet: Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-2
Konu Tarihi: 2024-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-1
Özet: Optik Pit Makülopatisinde Güncel Hipotez ve Tedavi Seçenekleri-1
Konu Tarihi: 2024-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-7
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-7
Konu Tarihi: 2023-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-6
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-6
Konu Tarihi: 2023-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-5
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-5
Konu Tarihi: 2023-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-4
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-4
Konu Tarihi: 2023-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-3
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-3
Konu Tarihi: 2023-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-2
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-2
Konu Tarihi: 2023-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-1
Özet: Kalıtsal Retina Hastalıkları: Klinik Tanı, Genetik Test ve Gen Tedavilerindeki Gelişmeler-1
Konu Tarihi: 2023-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-4
Özet: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-4
Konu Tarihi: 2023-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-3
Özet: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-3
Konu Tarihi: 2023-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-2
Özet: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-2
Konu Tarihi: 2023-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-1
Özet: Yaş Tip YBMD için Anti-VEGF Tedavisinin Bir Komplikasyonu Olarak Maküla Atrofisi ve Kanıtlar-1
Konu Tarihi: 2023-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Önemli Noktalar-2
Özet: Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Önemli Noktalar-2
Konu Tarihi: 2023-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Önemli Noktalar-1
Özet: Optik Koherens Tomografi Anjiyografide Önemli Noktalar-1
Konu Tarihi: 2022-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: 3 Boyutlu Görselleştirme Sistemleri ile Cerrahi
Özet: 3 Boyutlu Görselleştirme Sistemleri ile Cerrahi
Konu Tarihi: 2022-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Parasantral Akut Orta Makülopatiyi Tanımlamanın Önemi
Özet: Parasantral Akut Orta Makülopatiyi Tanımlamanın Önemi
Konu Tarihi: 2022-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Disk Druseni Tanısında Optik Koherens Tomografi
Özet: Optik disk druzeni, optik sinir başındaki %2,4 prevalansı ile görülen, giderek kalsifiye olan birikintilere yol açan, optik disk elevasyonu için ayırıcı...
Konu Tarihi: 2022-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Periferik Optik Koherens Tomografi Görüntülemenin Önemi
Özet: Periferik Optik Koherens Tomografi (OCT) görüntüleri elde etmek yıllardır zorlu bir süreç olmuştur...
Konu Tarihi: 2022-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Güncel Retina Cerrahisinde Skleral Çökertmenin Yeri
Özet: Güncel Retina Cerrahisinde Skleral Çökertmenin Yeri
Konu Tarihi: 2022-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Pakikoroid tanımı ne olmalıdır ve bu tanım yeterli midir?
Özet: Pakikoroid tanımı ne olmalıdır ve bu tanım yeterli midir?
Konu Tarihi: 2022-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Epiretinal Membran (ERM) için hangisi yapılmalı? Sınırlı veya Tam Vitrektomi
Özet: Epiretinal Membran (ERM) için hangisi yapılmalı? Sınırlı veya Tam Vitrektomi...
Konu Tarihi: 2022-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol AH
Özet: Pnömatik Vitreolizisin Makula Deliği Üzerindeki Etkilerini Değerlendiren Tek Kollu Çalışma
Konu Tarihi: 2022-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol AG
Özet: Pnömatik Vitreolizin Vitreomaküler Traksiyon Üzerindeki Etkilerini Değerlendiren Randomize Klinik Çalışma
Konu Tarihi: 2022-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol AA
Özet: Ultra Geniş Alan Fundus Görüntülerinde Periferik Diyabetik Retinopati (DR) Lezyonları ve Zaman İçinde DR Kötüleşmesi Riski
Konu Tarihi: 2022-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol AD
Özet: Randomize Çalışmada Pemafibrat’ın Plaseboya Karşı Diyabetik Retinopatiye Etkisi
Konu Tarihi: 2022-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol AB
Özet: Proliferatif Diyabetik Retinopatiden Vitreus Kanaması için İntravitreal Anti-VEGF ve Hızlı Vitrektomi
Konu Tarihi: 2021-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol W
Özet: Yüksek Risk Altındaki Gözlerde Görmeyi Tehdit Eden Diyabetik Retinopatinin Önlenmesine Yönelik İntravitreal Anti-VEGF Tedavisi
Konu Tarihi: 2021-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol V
Özet: Görme Keskinliği Çok İyi Olan Gözlerde Santrali Tutan Diyabetik Makula Ödeminin Tedavisi
Konu Tarihi: 2021-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol U
Özet: Anti-VEGF Tedavisi Sonrası Persistan Santral Tutulumlu Diyabetik Maküler Ödem için Kombinasyon ...
Konu Tarihi: 2021-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol T
Özet: Görme keskinliği 20/32 -20/320 olan gözlerde merkezi tutulumlu DME tedavisinde intravitreal aflibercept, bevacizumab ve ranibizumabın etkinlik ve güvenliği
Konu Tarihi: 2021-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol S
Özet: Proliferatif Diyabetik Retinopati için Hızlı Panretinal Fotokoagülasyon ve Ertelenmiş Panretinal Fotokoagülasyon ile birlikte İntravitreal Ranibizumab
Konu Tarihi: 2021-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol R
Özet: Merkezi Kapsamayan DMÖ lü Gözlerde Topikal NSAID lerin Faz II Değerlendirmesi
Konu Tarihi: 2021-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol Q
Özet: Katarakt Cerrahisine Giden Merkezi Yerleşimli Diyabetik Maküler Ödemi Olmayan Diyabetik Retinopatili Olgularda Gözlemsel Çalışma
Konu Tarihi: 2021-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol P
Özet: Katarakt Cerrahisine Giden Merkezi Yerleşimli Diyabetik Maküler Ödemli Olgularda Pilot Çalışma
Konu Tarihi: 2021-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol O
Özet: Diyabetik Maküler Ödemde Time Domain OCT ve Spectral Domain OCT Kalınlık Ölçümünün Karşılaştırılması
Konu Tarihi: 2021-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol N
Özet: Proliferatif Diyabetik Retinopatiye Bağlı Vitreus Kanamasında Intravitreal Ranibizumabın Değerlendirilmesi
Konu Tarihi: 2021-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol M
Özet: Retina Muayenesi Ziyaretlerinde Diyabet Eğitiminin Diyabet Kontrolüne Etkisi
Konu Tarihi: 2021-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol L
Özet: Diyabetik Maküler Ödemli Gözlerde Görme Keskinliği Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Konu Tarihi: 2020-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri- Protokol K
Özet: Diyabetik Maküler Ödemde Fokal Fotokoagülasyona Yanıt Süreci
Konu Tarihi: 2020-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol J
Özet: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol J
Konu Tarihi: 2020-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol I
Özet: Diyabetik Maküler Ödem İçin Lazer Fotokoagülasyon ile Birlikte İntravitreal Ranıbızumab veya Triamsinolon Asetonid
Konu Tarihi: 2020-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol H
Özet: Diyabetik Maküler Ödemde Anti-VEGF Tedavisinin Faz 2 Değerlendirmesi: Bevacizumab (Avastin)
Konu Tarihi: 2020-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol G
Özet: Subklinik Diyabetik Makula Ödemi Çalışması
Konu Tarihi: 2020-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol F
Özet: Scatter Laser Fotokoagülasyonu Takiben Diyabetik Makula Ödemi Gelişiminin Gözlemsel Bir Çalışması
Konu Tarihi: 2020-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol E
Özet: Diyabetik Makula Ödemi İçin Peribulbar Triamsinolon Asetonidin Pilot Çalışması
Konu Tarihi: 2020-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol D
Özet: Diyabetik Makula Ödemi İçin Vitrektominin Değerlendirilmesi
Konu Tarihi: 2020-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol C
Özet: Diyabetik Maküla Ödeminde Retina Kalınlığının Optik Koherens Tomografi Ölçümlerindeki Geçici Değişiklikler
Konu Tarihi: 2020-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol B
Özet: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol B: Diyabetik Maküla Ödemi İçin İntravitreal Triamsinolon Asetonid ve Lazer Fotokoagülasyonu Karşılaştırılan Randomize Bi
Konu Tarihi: 2020-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol A.
Özet: DRCR.net Tedavi Protokolleri - Protokol A.
Konu Tarihi: 2020-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Psödofakik Kistoid Maküla Ödemi ve Yönetimi-5
Özet: Akut KMÖ için uygulanacak tedavi algoritma önerisi; öncelikli olarak topikal tedavi, cevapsız vakalara ilaveten perioküler kortikosteroid tedavisi, persistan ..
Konu Tarihi: 2019-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Psödofakik Kistoid Maküla Ödemi ve Yönetimi-4
Özet: Medikal tedavinin etkinliğine rağmen ara sıra, refrakter ve rekürren vakalarla karşılaşılmaktadır.
Konu Tarihi: 2019-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Psödofakik Kistoid Maküla Ödemi ve Yönetimi-3
Özet: KMÖ tedavisi, topikal, perioküler ve intravitreal anti-inflamatuar ajanlardan oluşmaktadır.
Konu Tarihi: 2019-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Psödofakik Kistoid Maküla Ödemi ve Yönetimi-2
Özet: Bugünlerde, yazarlar akut KMÖ nin yapısal gelişme ve görülmesine ait kalıcı paterni araştırmaktadırlar.
Konu Tarihi: 2019-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Psödofakik Kistoid Maküla Ödemi ve Yönetimi-1
Özet: Psödofakik Kistoid Maküla Ödemi (KMÖ), katarakt ekstraksiyonunu takiben oluşan, sık görülen, makuler ödem tiplerinden biridir.
Konu Tarihi: 2019-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminde Bireyselleştirilmiş Tedavi-2
Özet: Anti-VEGF tedaviye yeterli cevap gösteren hastalarda, fayda gördüğü tedaviye devam edilmelidir.
Konu Tarihi: 2019-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminde Bireyselleştirilmiş Tedavi-1
Özet: Diyabetik maküla ödeminde (DMÖ) klinik bilgiler çoğaldıkça, tek bir tedavi paradigması da tekdüze kalmaktadır.
Konu Tarihi: 2019-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Günümüzde OCT Anjiyografi ve Floresein Anjiyografi-3
Özet: OCT anjiyogramlarını bölümlere ayırma kabiliyeti OCTA'yı, eksüdatif yaşa bağlı maküler dejenerasyon ve diğer hastalıklar nedeniyle oluşan koroid
Konu Tarihi: 2019-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Günümüzde OCT Anjiyografi ve Floresein Anjiyografi-2
Özet: Klinisyenlerin OCTA kullandığı hastalıklarından biri maküler telenjiektazi tip 2’dir. OCTA görüntüleri FA görüntülerinden daha fazla şey ortaya koyar.
Konu Tarihi: 2019-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Günümüzde OCT Anjiyografi ve Floresein Anjiyografi-1
Özet: OCT Anjiyografi (OCTA) koroid ve retina dolaşımını görüntüleyen boyadan bağımsız noninvaziv yeni bir tekniktir.
Konu Tarihi: 2019-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminde Mikropulse Lazer Tedavisi
Özet: Mikroanevrizmaların fokal lazer fotokoagülasyonü ile tedavi edilmesi, diyabetik maküla ödemi bulunan hastalarda etkili bir yöntemdir ve tedavisiz takip etme ile
Konu Tarihi: 2019-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Epiretinal Membranların Tanımlanmasında En Face OCT
Özet: Epiretinal membran (ERM) cerrahisi sırasında yol gösterici olarak preoperatif görüntünün değerlendirilmesi yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Konu Tarihi: 2018-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Regmatojen Retina Dekolmanı Tamiri İçin Optimum Zaman
Özet:
Konu Tarihi: 2018-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Steroid İmplantları-2
Özet: Deksametazon intravitreal implant DMÖ, retina ven tıkanıklığı ve non-infeksiyöz üveitler de kullanılmak üzere FDA tarafından onaylanmıştır.
Konu Tarihi: 2018-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Steroid İmplantları-1
Özet: Diyabetik maküla ödemi (DMÖ) tedavisinde intravitreal (IV) kortikosteroid implantlar kullanılmaktadır.
Konu Tarihi: 2018-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Lazer Fotokoagulasyon Uygulamaları ve Yeni Gelişmeler-3
Özet: Micropulse lazer, dokuların darbeler arasında soğumasına ve termal oluşumun azaltılmasına olanak tanıyan kısa, tekrar eden mikrosaniye aralıklara kesilmiş süre
Konu Tarihi: 2018-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Lazer Fotokoagulasyon Uygulamaları ve Yeni Gelişmeler-2
Özet: Patern lazerleri, geleneksel tek noktalı lazerlere göre daha rahat ve etkili bir lazer tedavisi geliştirdiler. PASCAL (Topcon, Santa Clara, CA) lazer FDA onayı
Konu Tarihi: 2018-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Lazer Fotokoagulasyon Uygulamaları ve Yeni Gelişmeler-1
Özet: LAZER evrensel bir terim olmasına rağmen bilinen ilk lazer aleti MASER’dir. MASER güçlendirilmiş mikrodalgalardır ve 1953 yılında nobel ödüllü fizikçi Charles .
Konu Tarihi: 2018-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Cerrahisinde Silikon Yağına Emülsifikasyonuna Bağlı Majör Komplikasyonlar
Özet: Silikon yağı kullanımının çeşitli toksik etkilere yol açtığı bilinmektedir. Bunlar glokom, katarakt, keratopati ve retinopatidir.
Konu Tarihi: 2018-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Cerrahisinde Silikon Yağı Emülsifikasyonu
Özet: Vitreoretinal cerrahide tampon olarak önemli faydalarına rağmen silikon yağı göz içinde uzun süre kalırsa hastalar için bir risk oluşturur.
Konu Tarihi: 2018-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonu
Özet: Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonu (KNV), patolojik miyopide görmeyi tehdit eden en sık komplikasyonlardan biridir.
Konu Tarihi: 2018-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Miyopik Foveoskizis ve Miyopik Maküla Deliği
Özet: Miyop hastalarda birçok maküla patolojisinin gelişme olasılığı vardır ve tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir.
Konu Tarihi: 2018-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreomaküler Traksiyonla İlişkili Makülopatiler ve Tedavi-2
Özet: Son zamanlara kadar Vitreo-maküler traksiyon (VMT) izole bir patoloji olarak düşünülürdü.
Konu Tarihi: 2018-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreomaküler Traksiyonda Patogenez ve Sınıflama-1
Özet: Vitreoretinal ara yüzey hastalıklarını daha iyi anlayabilmek için, arka vitreus dekolmanı gelişen sağlıklı gözlerdeki olayların normal seyrini anlamak çok önem
Konu Tarihi: 2017-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Cerrahisinde İç Limitan Membran Soyma Faydalı mıdır?
Özet: İç Limitan Membran (ILM) retina yüzeyini kaplayan çok ince, transparan ve asellüler bir membrandır.
Konu Tarihi: 2017-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminin Yönetimi
Özet: Diyabet son yıllarda küresel bir sağlık problemi haline gelmiştir. Diyabete sahip hasta sayısındaki artış kaçınılmaz olarak büyük bir mali yüke neden olmakta
Konu Tarihi: 2017-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Hastalıklarında En-Face OCT Görüntüleme
Özet: Optik Koherens Tomografi (OCT) teknolojisi, oftalmoloji alanında ilk kullanımından itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir.
Konu Tarihi: 2017-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: AREDS 2 Çağında YBMD de Besin Takviyeleri
Özet: Retina uzmanları son 2 dekadda YBMD tedavi seçeneklerinde önemli gelişmelere şahit oldu. Doksanlarda elimizde fazla seçenek yoktu.
Konu Tarihi: 2017-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Lazer Kullanımının Güncel Retina Pratiğindeki Yeri
Özet: Arka segment hastalıklarının tedavi seçenekleri günden güne artmakta ve bu seçeneklerin ardındaki teknoloji de günden güne değişip ilerlemektedir. Dolayısıyla
Konu Tarihi: 2017-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Prematüre Retinopatisi Taramasında Güncel Yaklaşımlar
Özet: Tüm dünyada hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağındaki önlenebilir körlüğün en önemli sebebini oluşturan Prematüre Retinopatisi (PR),
Konu Tarihi: 2017-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Prematüre Retinopatisi: Temel Bilgiler ve Yaklaşım
Özet: İlk kez 1942’de Thedore Terry tarafından retrolental fibroplazi olarak tanımlanan bu hastalık, 1984 yılında ise prematüre retinopatisi (PR) olarak adlandırılmay
Konu Tarihi: 2017-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Non-infeksiyöz Arka Üveitlerin Tedavisi ve Yeni Gelişmeler
Özet: Üveitler görme bozukluğu ile sonuçlanan genel olarak intraokuler inflamasyonla karakterize heterojen bir grup hastalıktır.
Konu Tarihi: 2017-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinada Kök Hücre Tedavisi ve Geleceği
Özet: Kök hücre tedavisi, göz arkasındaki hasarlı hücrelerin rejenerasyonu konusunda, retina uzmanlarına yeni bir yol açabilecek gibi görünmektedir.
Konu Tarihi: 2017-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Traksiyonel Retina Dekolmanlarına Yaklaşım ve Cerrahi Teknikler
Özet: Traksiyonel retina dekolmanı, proliferatif diyabetik retinopati (PDR), retina ven tıkanıklığı, travma, orak hücreli hemoglobinopatiler ve prematür retinopatisi
Konu Tarihi: 2017-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreoretinal Cerrahide Membran Boyaları
Özet: Vitreoretinal cerrahi sırasında vital boyaların kullanımına kromovitrektomi denir. Vitreoretinal cerrahide arka kutbun boyanmasında kullanılan boyaların seçimin
Konu Tarihi: 2017-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Pnömatik Retinopeksi Uygulaması
Özet: Pnömatik Retinopeksi (PR) ilk olarak 1980’li yıllarda birbirlerinden bağımsız olarak Dominguez ile Hilton ve Gizzard tarafından tanımlanan minimal invazif bir
Konu Tarihi: 2016-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Koroidal OCT Değerlendirme
Özet: EDI-OCT, retina uzmanlarının göz hastalıklarında koroidin rolünü anlamalarına yardımcı olan yeni bir görüntüleme yöntemidir.
Konu Tarihi: 2016-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal OCT Değerlendirme
Özet: Optik Koherens Tomografi (OCT); makülanın sanal optik biyopsisini sağlamasından dolayı retinal hastalıkların tanısında, tedavisinde ve takibinde en kullanışlı
Konu Tarihi: 2016-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Sarı Pascal Lazer ile Eşik Altı Lazer Tedavisi
Özet: 1985 yılında ETDRS’nin (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) yayınlanmasından beri lazer, diyabetik maküla ödemi (DMÖ) için altın standart olmuştur.
Konu Tarihi: 2016-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Micropulse Lazerde Temel Prensipler ve Güncel Uygulamalar
Özet: Micropulse teknolojisini anlamak için öncelikle klasik fotokoagülasyon yöntemini bilmek gerekir. Fotokoagülasyonda bir ışın demeti sürekli gönderilirken, onun
Konu Tarihi: 2016-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde OCT Anjiyografi
Özet: Optik koherens tomografi anjiyografi (OCTA) hareket kontrastını kullanarak, kan akımının derinliği kodlanmış üç boyutlu görüntülerini oluşturan yeni bir görüntü
Konu Tarihi: 2016-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Mitokondriyal Disfonksiyonun Önemi
Özet: Amerika ve Avrupa’da tüm körlüklerin %54’ü ve tüm dünyada körlüklerin ise %5 i yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) ile ilişkilidir.
Konu Tarihi: 2016-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Üveit Tedavisinde Biyolojik Ajanlar
Özet: Biyolojik ajanlar, biyomühendislik yöntemiyle canlı organizmalardan üretilmiş ajanlardır. Bu ajanlar; inflamasyonda etkili hedef reseptör ve sitokinleri
Konu Tarihi: 2016-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Ultra-Geniş Alan Retinal Görüntüleme ile Periferik Retina Muayenesinin Önemi
Özet: Retina uzmanları öncelikle arka kutba odaklanır ve hastanın santral vizyonunu korumaya çalışırlar. Fakat son zamanlarda özellikle teknolojideki çok yönlülük ve
Konu Tarihi: 2016-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Tedavisinde Lampalizumab
Özet: Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD), 55 yaş üstünde körlüğün önde gelen sebebidir. YBMD birçok genetik ve çevresel faktör ile ilişkili multifaktöriyel bir ..
Konu Tarihi: 2016-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Hastalıkların Tedavisinde Suprakoroidal İlaç Uygulaması
Özet: İlaç veya terapötik uygulamalar, oküler dokulardaki hedeflere doğru konsantrasyonda ve yeterli sıklıkta ulaşmalı ve aynı zamanda diğer istenmeyen hedeflerle ..
Konu Tarihi: 2016-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Dejenerasyonda Apoptoz- Son Gelişmeler
Özet: Fotoreseptörlerin ve retina pigment epitel hücrelerinin irreversibl dejenerasyonu; retinitis pigmentosa ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi hastalığa sahip
Konu Tarihi: 2016-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Gen Tedavisi Alanında Son Gelişmeler
Özet: Gen tedavisi klinik uygulamalarına sayı olarak baktığımızda en çok çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığını görmekteyiz. 2012 yılına ait .
Konu Tarihi: 2015-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kök Hücre Tedavisi ve Retinal Protez
Özet: Kök Hücre Tedavisi: İşlevsel olarak farklılaşmamış, çoğalabilme ve kendini yenileyebilme yeteneğine sahip, çok sayıda farklılaşmış soyu üretebilen, hasarlı doku
Konu Tarihi: 2015-11 Ayı
Konuyu İncele