Retina Club

Konu Adı: Retinal Vazoproliferatif Tümörlerde Tedavi-1
Özet: Retinal Vazoproliferatif Tümörlerde Tedavi-1
Konu Tarihi: 2024-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-2
Özet: Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-2
Konu Tarihi: 2024-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-1
Özet: Proliferatif vitreoretinopati (PVR) İçin İlaç Çalışmaları-1
Konu Tarihi: 2024-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-2
Özet: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-2
Konu Tarihi: 2024-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-1
Özet: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu ve Drusen Varlığında Lazer Uygulamaları-1
Konu Tarihi: 2024-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Proliferatif diyabetik retinopatide anti-VEGF crunch sendromu
Özet: Proliferatif diyabetik retinopatide anti-VEGF crunch sendromu
Konu Tarihi: 2023-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Sağlığı ve Hastalıklarında Kompleman Sistemi-2
Özet: Retina Sağlığı ve Hastalıklarında Kompleman Sistemi-2
Konu Tarihi: 2023-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Sağlığı ve Hastalıklarında Kompleman Sistemi-1
Özet: Retina Sağlığı ve Hastalıklarında Kompleman Sistemi-1
Konu Tarihi: 2023-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlarında Vitrektomi Cerrahisi için Önemli Noktalar-3
Özet: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlarında Vitrektomi Cerrahisi için Önemli Noktalar-3
Konu Tarihi: 2023-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlarında Vitrektomi Cerrahisi için Önemli Noktalar-2
Özet: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlarında Vitrektomi Cerrahisi için Önemli Noktalar-2
Konu Tarihi: 2023-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlarında Vitrektomi Cerrahisi için Önemli Noktalar-1
Özet: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanlarında Vitrektomi Cerrahisi için Önemli Noktalar-1
Konu Tarihi: 2023-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinitis pigmentosa'nın teşhisi ve tedavisi için stratejiler-3
Özet: Retinitis pigmentosa'nın teşhisi ve tedavisi için stratejiler-3
Konu Tarihi: 2023-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinitis pigmentosa'nın teşhisi ve tedavisi için stratejiler-2
Özet: Retinitis pigmentosa'nın teşhisi ve tedavisi için stratejiler-2
Konu Tarihi: 2023-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinitis pigmentosa'nın teşhisi ve tedavisi için stratejiler-1
Özet: Retinitis pigmentosa'nın teşhisi ve tedavisi için stratejiler-1
Konu Tarihi: 2023-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Retinopati Taramasında Yapay Zeka-2
Özet: Diyabetik Retinopati Taramasında Yapay Zeka-2
Konu Tarihi: 2023-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Retinopati Taramasında Yapay Zeka-1
Özet: Diyabetik Retinopati Taramasında Yapay Zeka-1
Konu Tarihi: 2023-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yapay Zeka Teknolojisi ile Retina Hastalıklarının Otomatik Teşhisi- 2
Özet: Yapay Zeka Teknolojisi ile Retina Hastalıklarının Otomatik Teşhisi- 2
Konu Tarihi: 2023-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yapay Zeka Teknolojisi ile Retina Hastalıklarının Otomatik Teşhisi- 1
Özet: Yapay Zeka Teknolojisi ile Retina Hastalıklarının Otomatik Teşhisi- 1
Konu Tarihi: 2022-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -2
Özet: Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -2
Konu Tarihi: 2022-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -1
Özet: Arka segment hastalıklarında Suprakoroidal alanın hedeflenmesi -1
Konu Tarihi: 2022-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: 27-Gauge Platformları ile Vitreoretinal Cerrahi -2
Özet: 27-Gauge Platformları ile Vitreoretinal Cerrahi - 2
Konu Tarihi: 2022-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: 27-Gauge Platformları ile Vitreoretinal Cerrahi - 1
Özet: 27-Gauge Platformları ile Vitreoretinal Cerrahi - 1
Konu Tarihi: 2022-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Ultra Geniş Alan Retina Görüntülemenin Faydalı Olduğu Alanlar
Özet: Ultra Geniş Alan Retina Görüntülemenin Faydalı Olduğu Alanlar
Konu Tarihi: 2022-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Oküler Sifilis Tanısında Hastaya Yaklaşım; Doç. Dr. Merih Oray’ın Uzman Görüşü
Özet: Oküler Sifilis Tanısında Hastaya Yaklaşım; Doç. Dr. Merih Oray’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2022-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Akut İlk Atak Üveit Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Ebru Nevin ÇETİN’in Uzman Görüşü
Özet: Akut İlk Atak Üveit Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Ebru Nevin ÇETİN’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2022-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Sekonder Epiretinal Membran Cerrahisinde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Özay Öz’ün Uzman Görüşü
Özet: Sekonder Epiretinal Membran Cerrahisinde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Özay Öz’ün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2022-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Herpes ile ilişkili Üveit Tanılı Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Nilüfer BERKER’in Uzman Görüşü
Özet: Herpes ile ilişkili Üveit Tanılı Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Nilüfer BERKER’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2022-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Dev Yırtıklı Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Doç. Dr. Gürkan ERDOĞAN’ın Uzman Görüşü
Özet: Dev Yırtıklı Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Doç. Dr. Gürkan ERDOĞAN’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2022-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Cerrahi Girişime Yanıtsız Dirençli Maküla Deliği Olgusuna Yaklaşım; Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ’in Uzman Görüşü
Özet: Cerrahi Girişime Yanıtsız Dirençli Maküla Deliği Olgusuna Yaklaşım; Prof. Dr. Kenan SÖNMEZ’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2022-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Herediter Retinal Distrofiler ve Retinitis Pigmentozada Geliştirilen Tedaviler-3
Özet: Herediter Retinal Distrofiler ve Retinitis Pigmentozada Geliştirilen Tedaviler-3
Konu Tarihi: 2021-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Herediter Retinal Distrofiler ve Retinitis Pigmentozada Geliştirilen Tedaviler-1
Özet: Retinitis Pigmentozada Gen tedavisi ile kök hücrenin yanı sıra yeni elektronik ve medikal tedaviler ivme kazanmaktadır.
Konu Tarihi: 2021-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisi
Özet: Retinal ven tıkanıklığı (RVT), diyabetik retinopatiden sonra en sık görme kaybına neden olan retinal vasküler hastalıktır...
Konu Tarihi: 2021-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Endojen Endoftalmiler Konusunda Hastaya Yaklaşım; Doç. Dr. Berna BAŞARIR’ın Uzman Görüşü
Özet: Endojen Endoftalmiler Konusunda Hastaya Yaklaşım; Doç. Dr. Berna BAŞARIR’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kronik Maküla Deliği olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Abdullah ÖZKAYA’nın Uzman Görüşü
Özet: Kronik Maküla Deliği olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Abdullah ÖZKAYA’nın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Rekürren Üveit Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Çiğdem ALTAN’ın Uzman Görüşü
Özet: Rekürren Üveit Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Çiğdem ALTAN’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu (YBMD) ayırıcı tanısı ve Non-neovasküler YBMD tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Halil Özgür Artunay’ın Uzman Görüşü
Özet: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu (YBMD) ayırıcı tanısı ve Non-neovasküler YBMD tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Halil Özgür Artunay’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Tüberküloz ile ilişkili Üveit Tanılı Hastaya Yaklaşım; Doç. Dr. Esra KARDEŞ’in Uzman Görüşü
Özet: Tüberküloz ile ilişkili Üveit Tanılı Hastaya Yaklaşım; Doç. Dr. Esra KARDEŞ’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Maklüla deliği veya arka yerleşimli yırtıklara bağlı Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Sinan TATLIPINAR’In Uzman Görüşü
Özet: Maklüla deliği veya arka yerleşimli yırtıklara bağlı Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Sinan TATLIPINAR’In Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Sitomegalovirüs ile ilişkili Ön Üveit Tanılı Hastalara Yaklaşım; Doç. Dr. Gülten SUNGUR’un Uzman Görüşü
Özet: Sitomegalovirüs ile ilişkili Ön Üveit Tanılı Hastalara Yaklaşım; Doç. Dr. Gülten SUNGUR’un Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2021-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Maküla Ödeminde Güncel Yaklaşım
Özet: Diyabet oranının tüm dünyada artması ile oftalmologlara diyabetik retinopati için refere edilen hastaların sayısı hızla artmaktadır. Kontrolsüz diyabet, ...
Konu Tarihi: 2021-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Travmatik Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Peykan TÜRKÇÜOĞLU’nun Uzman Görüşü
Özet: Travmatik Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Peykan TÜRKÇÜOĞLU’nun Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Fuchs Üveitik Sendromu Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Banu TURGUT ÖZTÜRK’ün Uzman Görüşü
Özet: Fuchs Üveitik Sendromu Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Banu TURGUT ÖZTÜRK’ün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Traksiyonel ve Regmatojen (Kombine) Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Tansu ERAKGÜN’ün Uzman Görüşü
Özet: Traksiyonel ve Regmatojen (Kombine) Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Tansu ERAKGÜN’ün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Patolojik Miyopi ile ilişkili Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Turgut YILMAZ’ın Uzman Görüşü
Özet: Patolojik Miyopi ile ilişkili Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Turgut YILMAZ’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Arter Dal Tıkanıklığı tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Melih ÜNAL’ın Uzman Görüşü
Özet: Retinal Arter Dal Tıkanıklığı tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Melih ÜNAL’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Santral Retinal Arter Tıkanıklığı tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Fevzi ŞENTÜRK’ün Uzman Görüşü
Özet: Santral Retinal Arter Tıkanıklığı tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Fevzi ŞENTÜRK’ün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Şansal GEDİK’in Uzman Görüşü
Özet: Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Şansal GEDİK’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Pars Planit Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Merih SOYLU’nun Uzman Görüşü
Özet: Pars Planit Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Merih SOYLU’nun Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Pediyatrik Regmatojen Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Solmaz AKAR’ın Uzman Görüşü
Özet: Pediyatrik Regmatojen Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Solmaz AKAR’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Persistan Maküler Hol (Maküla Deliği) Cerrahisinde hastaya yaklaşım Prof. Dr. Özcan Kayıkçıoğlu’nun Uzman Görüşü
Özet: Persistan Maküler Hol (Maküla Deliği) Cerrahisinde hastaya yaklaşım Prof. Dr. Özcan Kayıkçıoğlu’nun Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Maküler Hol (Maküla Deliği) Cerrahisinde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Levent KARABAŞ’ın Uzman Görüşü
Özet: Maküler Hol (Maküla Deliği) Cerrahisinde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Levent KARABAŞ’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: İntravitreal ilaç enjeksiyonlarında bilimsel temelde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Yüksel SÜLLÜ’nün Uzman Görüşü
Özet: İntravitreal ilaç enjeksiyonlarında bilimsel temelde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Yüksel SÜLLÜ’nün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2020-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Tedavisinin Geleceği-2
Özet: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Tedavisinin Geleceği-2
Konu Tarihi: 2019-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Tedavisinin Geleceği-1
Özet: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Tedavisinin Geleceği-1
Konu Tarihi: 2019-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinoblastom tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Murat TUNÇ’un Uzman Görüşü
Özet: Retinoblastom tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Murat TUNÇ’un Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinitis Pigmentoza ve Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Ayşe ÖNER’in Uzman Görüşü
Özet: Retinitis Pigmentoza ve Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Ayşe ÖNER’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Toksoplazma Retinokoroiditi Tanılı Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Yonca AYDIN AKOVA’nın Uzman Görüşü
Özet: Toksoplazma Retinokoroiditi Tanılı Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Yonca AYDIN AKOVA’nın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Kronik Santral Seröz Koryoretinopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Hakan ÖNER’in Uzman Görüşü
Özet: Kronik Santral Seröz Koryoretinopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Hakan ÖNER’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Rekürren Santral Seröz Koryoretinopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Filiz AFRASHİ’nin Uzman Görüşü
Özet: Rekürren Santral Seröz Koryoretinopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Filiz AFRASHİ’nin Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Remzi AVCI’nın Uzman Görüşü
Özet: Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Remzi AVCI’nın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitreomaküler Traksiyon olgusunda hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Ali Hakan DURUKAN’ın Uzman Görüşü
Özet: Vitreomaküler Traksiyon olgusunda hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Ali Hakan DURUKAN’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Koroid Malign Melanom tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Kaan GÜNDÜZ’ün Uzman Görüşü
Özet: Koroid Malign Melanom tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Kaan GÜNDÜZ’ün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2019-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vitrektomi Sonrası Vitreus Yerine Konulabilecek Maddeler
Özet: Vitrektomi Sonrası Vitreus Yerine Konulabilecek Maddeler
Konu Tarihi: 2019-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Vogt Koyanagi Harada Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Pınar ÇAKAR ÖZDAL’ın Uzman Görüşü
Özet: Vogt Koyanagi Harada Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. Pınar ÇAKAR ÖZDAL’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Regmatojen Retina Dekolmanı olgusunda Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Uygulaması; Prof. Dr. Seyhan TOPBAŞ’ın Uzman Görüşü
Özet: Regmatojen Retina Dekolmanı olgusunda Konvansiyonel Dekolman Cerrahisi Uygulaması; Prof. Dr. Seyhan TOPBAŞ’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Kistoid Maküla Ödemi Tedavisinde Deksametazon ve Triamsinolon
Özet: Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Kistoid Maküla Ödemi Tedavisinde Deksametazon ve Triamsinolon
Konu Tarihi: 2018-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Arka Segmente İlaç Uygulamalarında Son Gelişmeler-2
Özet: Arka Segmente İlaç Uygulamalarında Son Gelişmeler-2
Konu Tarihi: 2018-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Arka Segmente İlaç Uygulamalarında Son Gelişmeler-1
Özet: Arka Segmente İlaç Uygulamalarında Son Gelişmeler-1
Konu Tarihi: 2018-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Optik Pit Makülopatisinde hastaya yaklaşım: Doç. Dr. Mehmet Yasin TEKE’nin Uzman Görüşü
Özet: Optik Pit Makülopatisinde hastaya yaklaşım: Doç. Dr. Mehmet Yasin TEKE’nin Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Protezler ve Argus Retinal İmplant; Prof. Dr. Nur ACAR GÖÇGİL’in Uzman Görüşü
Özet: Retinal Protezler ve Argus Retinal İmplant; Prof. Dr. Nur ACAR GÖÇGİL’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Behçet Üveiti Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. İlknur TUĞAL TUTKUN’un Uzman Görüşü
Özet: Behçet Üveiti Tanısında Hastaya Yaklaşım; Prof. Dr. İlknur TUĞAL TUTKUN’un Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Diyabetik Vitre içi Hemoraji olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Coşar BATMAN’ın Uzman Görüşü
Özet: Diyabetik Vitre içi Hemoraji olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Coşar BATMAN’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Primer Regmatojen Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Ziya Kapran’ın Uzman Görüşü
Özet: Primer Regmatojen Retina Dekolmanı olgusuna yaklaşım; Prof. Dr. Ziya Kapran’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Akut Santral Seröz Koryoretinopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Ali Osman SAATCİ’nin Uzman Görüşü
Özet: Akut Santral Seröz Koryoretinopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Ali Osman SAATCİ’nin Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2018-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Pakikoroid Spektrumu Hastalıkları
Özet: Pakikoroid Spektrumu Hastalıkları
Konu Tarihi: 2018-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Pnömatik Retinopeksi Uygulaması; Prof. Dr. Cengiz ARAS’ın Uzman Görüşü
Özet: Pnömatik Retinopeksi Uygulaması; Prof. Dr. Cengiz ARAS’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Prematüre Retinopatisinde günümüzde neler değişti? Doç. Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş’ın Uzman Görüşü
Özet: Prematüre Retinopatisinde günümüzde neler değişti? Doç. Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Polipoidal Koroidal Vaskülopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Figen ŞERMET’in Uzman Görüşü
Özet: Polipoidal Koroidal Vaskülopati tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Figen ŞERMET’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Prematüre Retinopatisi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Nazmiye EROL’un Uzman Görüşü
Özet: Prematüre Retinopatisi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Nazmiye EROL’un Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: X’e bağlı Retinoskizis ve Güncel Tedavisi
Özet: X’e bağlı Retinoskizis ve Güncel Tedavisi
Konu Tarihi: 2017-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retina Ven Tıkanıklığı Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Özet: Retina Ven Tıkanıklığı Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Konu Tarihi: 2017-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Hidroksiklorokin Makülopatisi
Özet: Hidroksiklorokin Makülopatisi
Konu Tarihi: 2017-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Oküler İskemik Sendrom tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Jale Menteş’in Uzman Görüşü
Özet: Oküler İskemik Sendrom tanısında hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Jale Menteş’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: İskemik Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Sibel Kadayıfçılar’ın Uzman Görüşü
Özet: İskemik Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Sibel Kadayıfçılar’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Noniskemik Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Nur Kır’ın Uzman Görüşü
Özet: Noniskemik Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Nur Kır’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Epiretinal Membran Cerrahisinde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR’in Uzman Görüşü
Özet: Epiretinal Membran Cerrahisinde hastaya yaklaşım: Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: YBMD ya bağlı Gizli Koroid Neovaskülarizasyonu tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Gülipek Tigrel’in Uzman Görüşü
Özet: YBMD ya bağlı Gizli Koroid Neovaskülarizasyonu tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Gülipek Tigrel’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2017-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonu tanısında hastaya yaklaşım; Doç. Dr. Nurten Ünlü’nün Uzman Görüşü
Özet: Miyopik Koroid Neovaskülarizasyonu tanısında hastaya yaklaşım; Doç. Dr. Nurten Ünlü’nün Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Klasik Koroid Neovaskülarizasyonu tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Öner Gelişken’in Uzman Görüşü
Özet: Klasik Koroid Neovaskülarizasyonu tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Öner Gelişken’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-11 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Hemorajik ve Seröz Pigment Epitel Dekolmanı bulguları olan hastaya yaklaşım; Doç. Dr. Serra Arf’ın Uzman Görüşü
Özet: Hemorajik ve Seröz Pigment Epitel Dekolmanı bulguları olan hastaya yaklaşım; Doç. Dr. Serra Arf’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-10 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Proliferatif Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Şengül Özdek’in Uzman Görüşü
Özet: Proliferatif Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Şengül Özdek’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-09 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Nonproliferatif Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Emin Özmert’in Uzman Görüşü
Özet: Nonproliferatif Diyabetik Retinopati ve Diyabetik Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Emin Özmert’in Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-08 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Non-iskemik Retinal Ven Dal/Dalcık Tıkanıklığına bağlı Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Gürsel Yılmaz’ın Uzman Görüşü
Özet: Non-iskemik Retinal Ven Dal/Dalcık Tıkanıklığına bağlı Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Gürsel Yılmaz’ın Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-07 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: İskemik Retinal Ven Dal Tıkanıklığına bağlı Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Murat Karaçorlu’nun Uzman Görüşü
Özet: İskemik Retinal Ven Dal Tıkanıklığına bağlı Maküla Ödemi tanısında hastaya yaklaşım; Prof. Dr. Murat Karaçorlu’nun Uzman Görüşü
Konu Tarihi: 2016-06 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Vaskülitler ve Ayırıcı Tanı
Özet: Retinal vaskülitler primer göz patolojileri veya vücudun diğer bölgelerinin inflamatuar veya infeksiyöz hastalıkları ile ilişkili olabilen retina damarlarının
Konu Tarihi: 2016-05 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Santral Seröz Koryoretinopati
Özet: Santral seröz koryoretinopati (SSKR); sensöriyel retinanın idiyopatik, iyi sınırlı seröz dekolmanı ile karakterize, sıklıkla her iki gözü asimetrik tutan bir kl
Konu Tarihi: 2016-04 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Patern Distrofiler
Özet: Retina pigment epitelinin (RPE) patern distrofisi (PD), makülada ve çevresinde gri veya sarı renkli pigment birikimi ile karakterize nadir görülen fundus değişi
Konu Tarihi: 2016-03 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: İdiyopatik Maküler Telenjiektazi -İdiyopatik Jukstafoveal (Parafoveal) Retinal Telenjiektazi
Özet: Jukstafoveal telenjiektaziler, fovea komşuluğundaki retinal kapillerin ektazisidir. Genellikle vasküler ve inflamatuar retinal patolojilerle birlikte bulunmakla
Konu Tarihi: 2016-02 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Polipoid Koroidal Vaskülopati
Özet: Polipoid koroidal vaskülopati (PCV) ilk olarak 1982’de Yannuzzi tarafından orta yaşlı zenci kadınlarda, tekrarlayan nörosensoryel retina ve pigment epitelinin s
Konu Tarihi: 2016-01 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Retinal Anjiyomatöz Proliferasyon
Özet: Retinal Anjiyomatöz Proliferasyon (RAP) koroid neovaskülarizasyonu yapan neovasküler oluşumlardan biridir.
Konu Tarihi: 2015-12 Ayı
Konuyu İncele

Konu Adı: Terson Sendromu
Özet: Terson, ilk olarak 1900 yılında subaraknoid kanama ile birlikte vitreus kanamasını ilişkilendirmiş ve Terson sendromu adını vermiştir.
Konu Tarihi: 2015-11 Ayı
Konuyu İncele